Madame Nielsen Grædemur Metropolis København 2022

OM METROPOLIS RITUALER 2022

Kunsten kan og bør spille en afgørende rolle, mens vi prøver at finde fodfæste i denne tid med kriser, krige og nye strømninger. Metropolis har derfor bedt en række danske kunstnere om hver at skabe et værk til vores tid – 13 ritualer, der rammer os, når vi bevæger os gennem København denne sommer.

 

Ritual: en fysisk handling eller serie af handlinger, der tillægges symbolsk værdi. Ritualer har til formål at ændre en eller flere personers status eller deres omgivelser. Ritualer er transformative aktioner. Et ritual skal udføres på en særlig måde for at virke. Ritualer er ofte underlagt en stor grad af rituel kontrol samt tabu-regler. Wikipedia

 

HVAD KRÆVER VERDENSSITUATIONEN AF KUNSTEN?

Vi lever i en tid med en skrøbelig, måske uomvendelig, klimasituation, hvor den ene naturkatastrofe efter den anden rammer; med en samfundsomvæltende corona-pandemi; med menneskehedens brug af krig og vold mod hinanden på både statslige, ideologiske og individuelle planer med ondskab og afmagt i alle afskygning; og med magtbegær, overgreb og manipulation på basis af køn, religion og race.

I dette dystre øjeblik i verdenshistorien må man som kunstinstitution spørge sig selv: Hvad kan kunsten gøre, og hvad bør kunsten gør?

Metropolis’ bud er at arbejde med ritualer, og vi har derfor inviteret en række kunstnere til hver at skabe et ritual til vores by og vores tid – 13 ritualer, der rammer os, når vi bevæger os gennem København denne sommer. 13 nedslag i storbyens hverdag som en fælles akupunktur af byens tilstand.

I modsætning til det, vi normalt opfatter som kunst i det offentlige rum, er der ikke tale om færdige og perfekt formede monumenter eller værker. I al deres ufuldkommenhed er ritualerne både søgende, sørgende og sårbare for muligvis at kunne forandre en smule det, der er vores fælles ansvar.

Vi er tilbage i byens midte og på mange af byens symbolske pladser og stræder, hvor vi tillader en anden offentlighed, hvor der er plads til følelser og fragilitet. Ritualerne skaber brud i hverdagens logik og udfordrer og inviterer til både undren og leg.

Til dette program har vi inviteret både ’emerging’ og særdeles erfarne kunstnere, som deltog i Wa(l)king Copenhagen 2020 under coronanedlukningen og i Walking Landscapes 2021. De har alle en stærk relation til København og enevne til akut at opfange tiden og forbinde det personlige, det aktivistiske og det interagerende.

Lilibeth Cuenca Rasmussen Musling Metropolis København 2022
RITUALER I KUNSTEN

Kunsten har altid været nært knyttet til begrebet ritual. En af det 20. århundredes store teaterkunstnere, Peter Brook,som døde i juli 2022, arbejdede med begrebet ”the empty space”:

“To find the creative heart of a character or a play, the director and actor must be honest, rigorous, and imaginative, stripping away convention, ego, habit and pretense. What remains is an ‘empty space’, where something special can happen. Brook calls this a holy theatre in which invisible aspects of life, such as human consciousness and states of being can be made visible through spirituality, mystery, and ritual”.

Inspirationen fra Brook, der folder sig ud i årets program, er passende for denne kunstinstitution, der gennem 40 år har ladet sig inspirere af Brook og navne som Jerzy Grotowski og Eugenio Barba, som også skaber rituel performancekunst.

In other words, the unique value of the ‘authentic‘ work of art has its basis in ritual, the location of its original use value. This ritualistic basis, however remote, is still recognizable as secularized ritual even in the most profane forms of the cult of beauty. Walter Benjamin

Rituals are performative: they are acts done; and performances are ritualized: they are codified, repeatable actions. The similarity of the ritual process to the training-workshop-rehearsal process is evidence of the close and indeed indissoluble links between ritual, aesthetic, and social performances. Richard Schechner

In every ancient culture, there are rituals to mortify the body as a way of understanding that the energy of the soul is indestructibleMarina Abramovic

We need rituals for all traumas and loss, whether it is betrayal or infidelity or violence or murder. Ritual helps us heal. Desmond Tutu

 


 

Linh Le Metropolis København 2022PROGRAM METROPOLIS 2022

GRÆDEMUR & 10 TONS NATURZONE PÅ BYENS PLADSER

Det første ritual skabes af klima- og performancekunstner Linh Le og syv artsfæller. Hver dag i syv dage fra 16. juli skaber hun en naturzone på syv af byens mest travle og turistede pladser. Her flytter hun ind i en bunke jord på 10 tons, og hver dag transformerer hun sig til en ny art. I en by, hvor menneskene ellers er enerådende, hylder hun mangfoldigheden af liv.

Den kontroversielle Madame Nielsen vil opføre Københavns egen grædemur 23. juli sammen med byens borgere. Fra solopgang til solnedgang inviterer hun alle forbipasserende til at lægge en sten på muren og indgravere den med egne tanker og følelser. Hun siger:

”Da corona nåede Danmark, lukkede staten kirkerne. Da russiske styrker i år invaderede Ukraine, var et af de første mål kirkerne. I Jerusalem er Grædemuren et af de mest betændte steder for konflikten mellem israelske jøder og palæstinensere. Orkaner raser, have stiger, ørkener breder sig dér, hvor regnskovene stod. Hvor skal vi gå hen med vores sorg og vores fortvivlelse, disse følelser, som dræber os, hvis vi holder dem for os selv? Hvor skal vi gå hen for at græde?”

 

PILGRIMSREJSE, GIGANTISK MUSLING OG MANISK DANSEMARATON

I august skaber den legendariske land art-kunstner Alfio Bonanno & Lisa Brüning en pilgrimsrejse gennem Vestamager med start i Bonannos berømte værk, den strandede ark. Musiker Randi Pontoppidan bader ni broer i lyd. Performancekunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen forvandler sig selv og Rådhuspladsen til en gigantisk musling.

Koreograf Phyllis Akinyi inviterer til sørgemarch, mens Thomas Bentin koreograferer vores blik på byen. Cirkuskunstner Mikkel Hobitz balancerer på hovedet på sin pæl midt i byens mylder. Billedkunstner Molly Haslundskaber et gigantisk stilleben med 22 kroppe på Blågårds Plads.

Stjernekoreograf Mette Ingvartsen inviterer til manisk dansemaraton på Refshaleøen. Lydkunstner Birgitte Lyregaard træner vores ører til at høre byens akustik. Forfatter Tomas Lagermand Lundme fortæller historier om byens beboere med os selv i hovedrollen. Og Helga Rosenfeldt vækker det dyriske i byen til live.

 

Se hele programmet her