Vækker Genklang – af Birgitte Lyregaard

Hemmelig musik i byens passager 
TID:
Fre. 9. sept. kl. 10.00-15.00
Fre. 16. sept. kl. 10.00-15.00
Fre. 23. sept. kl. 10.00-15.00
STED:
Københavns Hovedbanegård i passagen mod Vesterbrogade
Jorck’s Passage, Kbh. K
Tunnelen mellem Enghavevej og Otto Busses Vej, Kbh. SV
VARIGHED: 45 min. hvert sted
HVAD: Akustisk lydkunst
GRATIS

 

Byens offentlige rum har hver deres særlige klang og grundlyd. Men tit bevæger vi os i hast igennem dem og lukker ned for ørets antenner for ikke at blive overvældet af støj. Og byens akustiske potentiale kommer til at ligge ubemærket hen.

Musiker/lydkunstner Birgitte Lyregaard har sat sig for at pirre vores antenner og give os legen med lyd og rum tilbage.
Sammen med to andre lydkunstnere opererer hun undercover i byen og lokker vores lyttesans til at gå på opdagelse i arkitekturens akustik.

Vækker Genklang er en hyldest til menneskets sensoriske potentiale i samspil med byens akustik. Med lydlige overraskelsesangreb på tre lokationer – udvalgt for deres særlige klang – sætter musikerne rummene i vibration ved hjælp af stemmer, støj, klokker, fløjter, slagtøj og ord. Den forbipasserende udsættes for uventet lyd, og øret er straks lysvågent – som hos en jæger på jagt. Hvad er det? Hvor kommer det fra?

Som levende lydkilder bevæger musikerne sig frem og tilbage i rummene for at indfange og forstærke stedets stemning, klang og rytme – af og til alene, af og til sammen. Tekster forfattet på stedet italesætter rummenes og de forbipasserendes eksistens og situation. Stedernes momentum og daglige brug danner på denne måde grundlag for tre stedspecifikke kompositioner – tre forskellige nu-rum i storbyens virvar.


EDITION I, II OG III

Vækker Genklang løber over tre fredage i september og tegner i kraft af sit stigende antal deltagere en eksponentiel vækkelseskurve. Dels i en undersøgelse af den lydlige mangfoldiggørelses muligheder, dels i håb om at inspirere til en sensorisk vågenhedsepidemi, der forhåbentlig fortsætter i det uendelige – og som vi alle kan være en del af.

OM STEDERNE

På Hovedbanegården myldrer folk frem og tilbage i hastigt tempo. På samme måde passerer lyden fra skiftende retninger, der går både med og mod de forbipasserende. Som et lydtæppe, der spiller pingpong med den rejsende.

I Jorck’s Passage har vinduesshopperne mere tid, og musikerne kan skrue ned for tempoet og lege med at smide lydene frem og tilbage under det smukke glastag.

Og i den lange Enghavetunnel, der ofte befolkes af skolebørn på vej, rejser lydene ivrigt over lange distancer med og mod hinanden som vildfarne partikler i en accelerator.

Birgitte Lyregaard Walking CopenhagenOM KUNSTNEREN

Birgitte Lyregaard er improviserende, eksperimenterende vokalist og har arbejdet med stemmen og opfattelsen af lyd siden altid. Hun blander i sit udtryk elementer som poesi, imitation, klangfarver og enhver lyd og støj, som stemmen kan producere. Hun er i de seneste år også begyndt at benytte diverse objekter og materialer såsom percussion, klokker, sten, træ og metal som klanggivere. Alt dette har hun med sig i sine mange forskellige musikalske samarbejder og sier det på scenen igennem et filter af tilstedeværelse og lydhørhed.

Birgitte har været aktiv på den europæiske og danske eksperimenterende scene i snart 20 år. Hun har skrevet, komponeret og turneret med koncertfortællinger og har ofte arbejdet tværkunstnerisk med dans- og teaterrelaterede improvisationskoncepter. Oprindeligt er hun uddannet jazzsanger fra konservatorierne i Haag og Rotterdam og blev herudover i 2017 certificeret klangpædagog fra Lichtenberg-instituttet i Tyskland.

Med: Birgitte Lyregaard, Tanja Schlander og Anders Børup

 

www.birgittelyregaard.dk

X