Linh Le Metropolis København 2022

Saa er by som borger, saa er by som art – af Linh Le

Syv ritualer, der hylder mangfoldigheden af liv på Jorden

 

TID & STED – AFHOLDT:
Lørdag 16. juli kl. 10-14 / Christiansborg Slotsplads
Søndag 17. juli kl. 12-16 / Israels Plads
Mandag 18. juli kl. 14-18 / Rådhuspladsen
Tirsdag 19. juli kl. 14-18 / Landemærket v. Rundetårn
Onsdag 20. juli kl. 14-18 / Havnegade v. Inderhavnsbroen
Torsdag 21. juli kl. 15-19 / Kongens Nytorv
Fredag 22. juli  kl. 12-18 / Nytorv v. Domhuset
HVAD: Performanceritual
VARIGHED: 4-6 timer – men du kan komme og gå, som du har lyst
GRATIS

En bunke jord på 10 tons. Midt på Rådhuspladsen, foran Christiansborg, ved siden af Rundetårn. Hvem bor her?

Midt i menneskemylderet på de travleste og mest turistede steder i Københavns byrum opretter performancekunstner Linh Le en naturzone med sin omrejsende jordbunke – en ny plads hver dag i syv dage. Her vækker hun forskellige arter til live og giver dem plads, liv og synlighed midt i den by, der ellers ikke giver meget plads til andre arter end mennesker.

Forskerne taler om en biodiversitetskrise og en sjette masseuddøen, hvor udryddelsen af arter sker 10.000 gange hurtigere end tidligere. Vi mennesker fylder for meget. Den danske natur mangler plads. Det levende og mangfoldige landskab mangler plads.

I oprør mod menneskets dominans undersøger Linh Le i en bunke af livgivende og nærende muld, hvordan hun kan forbinde sig til andre arter og skabe de bedst mulige betingelser for mellemartslige møder og fællesskaber.

Du kan møde syv arter syv forskellige steder i København: taskekrabben ved Christiansborg, den langørede flagermus på Israels Plads, lille natpåfugleøje på Rådhuspladsen, kronhjorten ved Rundetårn, blæretang på Havnegade, mosehornuglen på Kgs. Nytorv og agerpadderok foran Domhuset.

Linhs syv søgende og sårbare ritualer er en hyldest til alt levende, til arternes skønhed og til mangfoldigheden af liv på Jorden.

Lad dig indfange af Linh Les meditative transformation, når hun forbinder menneskekroppen med sin egen væsen-tlighed – som et surrealistisk drømmesyn midt i byens kaos. Transformationsritualet, der udspilles mellem Linh, jordbunken og artsmasken, varer 4 timer, men du bestemmer selv, hvor længe du bliver.

Linh Le Metropolis København 2022
BAGGRUND

I Danmark er 17% af arterne i risiko for at forsvinde. 389 arter er vurderet som regionalt uddøde og er allerede forsvundet fra den danske natur. På verdensplan er over 37.000 arter truet af udryddelse, hvilket svarer til 28% af alle arter.

På Københavns Rådhus finder man inskriptionen “Saa er by som borger” – som en påmindelse til politikerne om, at byen skal afspejle borgerne og deres ønsker. Men byens borgere er ikke kun mennesker. De tæller også planter, insekter, fugle, og således må byen gøre plads til disse arter. “Saa er by som borger, saa er by som art”.

Linh Le Metropolis København 2022

 

 

 

 

 

 

OM KUNSTNEREN

Linh Le arbejder med performance, dans, videokunst og klimaaktivisme. Kunstnerisk arbejder hun for at skabe rum for intimitet og healing relateret til emner som migrationspolitik, klima- og biodiversitetskrise, isolation, fremmedgørelse, drømme og ønsker. Hun er uddannet i Æstetik og Kultur fra AU og Performance Design & Plan, By og Proces fra RUC.

Linh Le er prototypen på en ny generation af kunstnere, som med egen krop afsøger muligheden for at finde en balance mellem en stigende desperation og fastholdelse af troen på en anden måde at være menneske/art på.

Som barn af frihedskæmpere, der kom til Danmark som bådflygtninge fra Vietnam, og som vidne til deres kampe i det danske samfund er Linh Le stærkt kaldet til at frigøre sig gennem dans, til at udfordre normerne, overskride grænser og udforske, hvordan kroppen kan agere, transformere og kræve plads til de mindre hørte stemmer.

Linh Le er medstifter og medlem af performance-klimaaktivistgruppen Becoming Species, som i tæt alliance med Extinction Rebellion og Embassy of the Species har lavet adskillige performative handlinger i det offentlige rum for at forstærke naturens mangfoldige stemmer. Dette projekt er inspireret af arbejdet i Becoming Species og Embassy of the Species.

www.linhle.dk

Linh Le Metropolis København 2022
CREDIT
Koncept og udførelse: Linh Le & artsfæller
Arts-masker: Randi Kjær
Fotos og videoer: Frej Pries Schmedes, naturfotograf og grundlægger af Arternes Ambassade København