METROPOLIS – PERFORMANCE OG KUNST I DET OFFENTLIGE RUM

Metropolis er mødested for performance, kunst, by og landskaber – et kunstbaseret laboratorium for den performative, stedspecifikke, internationale kunst. Det er Københavns Internationale Teater (KIT), der står bag Metropolis som det seneste af en lang række projekter i København skabt og igangsat af KIT. Metropolis’ aktiviteter i 2024-28 har fokus på natur, landskab og bæredygtighed.

Metropolis København præsenterer en sommersæson med forestillinger og interventioner i byens rum, mens Metropolis Landskab er et landsdækkende projekt i samarbejde med partnere rundt om i landet. Metropolis organiserer desuden løbende udviklingsaktiviteter for kunstnere og fagfolk, både nationalt og internationalt.

Metropolis undersøger, bearbejder og fortolker byer og landskaber og skaber nye forbindelser mellem kunst, mennesker og vores omgivelser.

Vi arbejder med at ophæve distancen mellem kunsten og virkeligheden ved at placere kunsten midt i vores hverdag, og vi ser kunsten som et væsentligt samfundsudviklende element.

I perioden 2024-28 er overskriften for Metropolis’ aktiviteter ”Fra Metropolis til Ecopolis”, hvilket betyder, at vi skærper indsatsen ift. kunst, der undersøger, formidler og eksperimenterer med natur, landskab og bæredygtighed – både i form og indhold. Vi ser kunsten som et vigtigt laboratorium, hvor vi kan udvikle og teste idéer, der kan påvirke vores tankegange og handlemønstre og skabe en ny bevidsthed i kontekst af klimakrisen.

Se interview med den kunstneriske ledelse, Katrien Verwilt og Trevor Davies:

Metropolis startede i 2007 som en biennale og et laboratorium. Siden 2017 er Metropolis’ kerneaktivitet udvidet til en årlig sommersæson med scenekunst i det offentlige rum i København og de senere år med kunstneriske aktiviteter i landskaber over hele landet.

Læs mere nedenfor.

arkivet kan du finde yderligere information om tidligere sæsoner, festivaler og laboratorier.

BODIES IN URBAN SPACES af Cie Willi Dorner (Metropolis 2011 & 2017) – foto: Maja Nydal Eriksen

METROPOLIS KØBENHAVN

Hver sommer mellem maj og september præsenterer Metropolis forestillinger og værker af nogle af Europas mest interessante, aktuelle og nytænkende kunstnere. De skaber eller tilpasser værker til København, som tager os til nye steder, som får os til at opleve kendte steder som for første gang, og som får os til at opdage nye sider og dimensioner ved vores by. 

Kunstnerne iscenesætter hverdagen. De bearbejder bygninger, pladser og veje. De arbejder med lokale borgere. De inviterer på opdagelsesrejser i udkanten af byen. De afprøver nye formater og medier – altid med storbyen som subjekt, objekt og ramme.

Metropolis er afholdt hvert andet år 2007-15 og hvert år siden 2017 med over 200 stedsbaserede produktioner på 100 forskellige steder i København for mere end 500.000 tilskuere.

CECI N’EST PAS… af Dries Verhoeven (Metropolis 2015) – foto: Maja Nydal Eriksen

METROPOLIS LANDSKAB

Metropolis Landskab bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Kunsten vil vise nye veje ind i naturen, og naturen vil vise nye veje ind i kunsten.

Landskaber bliver fortolket og formidlet af kunstnere fra performance, billedkunst, musik, arkitektur, aktivisme, dans, filmkunst, litteratur… I 2021-23 blev Metropolis Landskab afholdt med støtte fra Nordea-fonden i samarbejde med 12 kommuner og 40 partnere over hele landet – læs mere. Metropolis Landskab fortsætter i samarbejde med udvalgte partnere.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst præmierede Metropolis Landskab som et af kun to scenekunstprojekter i 2023:

”Metropolis Landskab har vist mod til at udvide scenekunsten ved at bringe naturen og kunsten sammen i nye scenerum… (og) sætte nogle af de store spørgsmål som klimakrise og menneskets forbindelse og forankring til naturen på dagsordenen, samtidig med at det har inspireret publikum i deres lokalområder.”

Ellen Kilsgaard Walking Landscapes Skagen

Walking Landscapes Skagen / Ellen Kilsgaard – foto: Maja Nydal Eriksen

 

METROPOLIS’ UDVIKLINGSAKTIVITETER

Metropolis er et anerkendt, europæisk orienteringspunkt for folk, der beskæftiger sig med levende, stedspecifik kunst. Metropolis iværksætter læringsprojekter for at udvikle og støtte kunstnere og fagfolk, og Metropolis er med til at skabe større viden om kunstnerisk og performativt arbejde i det offentlige rum.

Metropolis Residencies
Metropolis er 2018-21 og igen 2022-24 udvalgt som nationalt residency-center af Statens Kunstfond. Metropolis Residencies er vores researchprogram for kunstnere, som arbejder i det offentlige rum. Hver sommer inviterer vi en gruppe internationale og danske kunstnere til at arbejde intenst i København med at udvikle stedspecifikke projekter og praksis.

Metropolis Laboratory / Performing Landscapes Lab
2007/8-20 har vi hvert andet år arrangeret Metropolis Laboratory og Nordic Urban Lab som en vidensplatform, der beskæftiger sig med kunst i det offentlige rum, stedspecifik teater/performance og kulturel byudvikling.

I 2023 organiserede vi for første gang Performing Landscapes Lab. Kunstnere, fagfolk og andre interesserede samledes om både oplæg, workshops og mini-forestillinger, der undersøgte spørgsmålet: Hvad er kunsten rolle og potentiale i en tid med økologisk krise?

Laboratorierne er fora til at dele viden samt samarbejde og udvikle projekter på tværs af faggrænser, vaner og fordomme. Målet er, at kunsten og kunstnerne kan berige os med nye visioner for fremtiden, og at deres arbejde på sigt bliver en integreret del af by-, landskabs- og samfundsudvikling.

Internationale netværk og samarbejdsprojekter
Metropolis er partner i den EU-støttede platform for kunst i det offentlige rum, In Situ, hvor vi koproducerer og samarbejder med 20 teatre/festivaler i Europa og skaber udviklingsmuligheder for den stedspecifikke kunst. In Situ har været banebrydende ift. at fremme viden, kunstneriske produktioner og formidling af stedsbaseret kunst. EU’s kulturprogrammer har løbende støttet netværket.

Metropolis har været inspiration for det EU Interreg-støttede udviklingsprojekt UrbCulturalPlanning 2019-21, der implementerede kulturel stedsudvikling som metode til udvikling af bydele i en række byer omkring Østersøen: Kiel, Gdansk, Vilnius, Riga, Pori og Nykøbing Falster. Projektet fortsætter med nye partnere og nye aktiviteter fra 2024.

COLÉOMUR af Compagnie 9.81 på VM Bjerget (Metropolis 2009) – foto: Torben Huss

PRESSEN SIGER OM METROPOLIS…

Information: “Performancekunstnerne dyrker naturen…”
“Metropolis inviterer publikum med ind i drømmen om at blive ét med naturen og mærke dens kræfter… Disse udendørs vandreforestillinger har det til fælles, at de får publikum til at se hinanden i øjnene. At alle vandrer sammen og udfører ordrer sammen og passer på hinanden. Fællesskabet er helt anderledes end det mere passive sammenhold i en teatersal. Mens vi mærker naturen, mærker vi også hinanden.”

Iscene:
”Metropolis har med sommerens program i høj grad formået at samle de åbne rum med gæstespil, der slår fast, at mennesker er forbundne og relaterede til omgivelserne.”

Politiken: “Kunsten bliver kun bedre af, at man tramper rundt i den”
“Kunstneriske laboratorier som Metropolis får os lokket ud på traveture gennem by og land med hørebøffer og indlagte performances og giver os mulighed for at se byen med nye øjne… Metropolis har som del af deres kunstneriske projekter i byens rum lige siden 2007 været en stærk driver i at få performancevandringen til at forankre sig herhjemme… Må publikum fortsætte med at vandre i teatret og gå rundt i forestillingerne. Den slags kunst bliver kun bedre, jo mere man tramper rundt i den.”

Politiken: ”Dette er ikke en festival – det er en saltvandsindsprøjtning”
”Sådan som Metropolis folder sig ud, er det ikke alene på grænsen mellem scenekunst, installation, gadeteater, koncert og lydkunst men også på grænsen mellem byvandring, legeplads og aktivistisk intervention. Det afgørende er ikke, hvad det er, men hvad det gør ved byen og dens beboere – og ved scenekunsten, idet den sættes fri til at gøre noget andet ud af bare eksperimenterende legesyge. Sæsonens frisættende frikvarter, med både fuldtræffere og forbiere. Således har Metropolis også i årene sat ekstra skub under nye former og formater så som byrumsteater, vandreforestillinger, interaktioner og tværkunstneriske aktiviteter.

Weekendavisen: ”At se byen for bar mennesker”
“Byen er hovedperson i denne festival for performance, installationskunst, nyt teater og ny cirkus – alt det, som mange elsker at hade som indbegrebet af fisefornem uforståelig kunst. Kender De sådan én, er det netop på Metropolis-festivalen, vedkommende skal udsættes for og opleve, at disse ofte forkætrede kunstarter kan berøre og fortrylle, når de anvendes dygtigt… For når Metropolis er bedst, er den fremragende, og nok ingen anden festival kan i samme grad berøre sine tilskuere og få dem til at fundere over storbyfællesskabets væsen.”

Politiken: ”7000 betonblokke viser vejen”
“Den store gevinst ved Metropolis-biennalen er, at den lige siden starten i 2007 konsekvent og ambitiøst har skubbet til grænserne for, hvad teater kan være – og ikke mindst til, hvad byen er for en størrelse, og hvad vi er for nogle størrelser, der går rundt i den.

BLIND SPOT af Jay Pather (Metropolis 2009) – foto: Torben Huss


KØBENHAVNS INTERNATIONALE TEATER

Metropolis organiseres af Københavns Internationale Teater, der siden 1980 har været drivkraften for den internationale, tværdisciplinære scenekunst i Danmark med festivaler, seminarer, workshops, residencies og showcases. Københavns Internationale Teater har arrangeret de legendariske Fools festivaler, Japan on Stage, The British are Coming, Dancin’ City, Images of Africa, Sommerscene, Dancin’ World, Ny Cirkus Festival, m.m.

Læs mere om Københavns Internationale Teater her.

LA TRANSHUMANTE af Johann Le Guillerm (Metropolis 2017) – foto: Maja Nydal Eriksen


PUBLIKATIONER

Changing Metropolis
Kunstnere, arkitekter, akademikere, m.fl., der har deltaget i Festival og Laboratorium 2007-15, går i dybden med emner og tematikker fra Metropolis. Læs artikler af arkitekter og byplanlæggere, som arbejder med cultural planning og midlertidighed; af kunstnere, der konfronterer og udvider muligheder og begrænsninger i byen; af akademikere, der sætter den urbane kunstpraksis i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Og se fotos fra Metropolis’ kunstneriske nedslag i København.

Changing Metropolis I – download her
Changing Metropolis II (2008-2011) – læs her
Changing Metropolis III (2012-2015) – læs her

LysLyd – i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling og innovation – læs her

Er du interesseret i at købe en trykt udgave af en af Metropolis’ publikationer? Send en mail til info@kit.dk med din forespørgsel.

THE VOYAGES af Compagnie XY (Metropolis 2019) – foto: Samuel Buton

Metropolis er støttet af Københavns Kommune og Statens Kunstfond – se mål og nøgletal for aftalen med SKF 2021-24