Metropolis Laboratory / Nordic Urban Lab

Metropolis indtager en aktiv rolle i forhold til at initiere og producere kunstneriske projekter. Dette arbejde sker gennem Metropolis Laboratory, hvor kunstnere, arkitekter og byudviklere får mulighed for at arbejde sammen i nye konstellationer.

Metropolis Laboratory afholdes cirka hvert andet år, i årene 2014-18 i samarbejde med nordiske partnere og 2020-21 i samarbejde med græske partnere under navnet Nordic Urban Lab. Det er et forum til at udvikle projekter med danske og internationale kunstnere gennem residencies og samarbejdsprojekter i byen. Det er samtidig en mulighed for at dele viden samt samarbejde og udvikle projekter på tværs af faggrænser, vaner og fordomme, hvor også den brede offentlighed inviteres til at deltage.

Målet med Metropolis Laboratory er at udforske det urbane rum, at introducere kunstnere, der engageres i de kommende Metropolis-programmer og at skabe et netværk blandt kunstnere og arkitekter, der udforsker konkrete idéer, projekter og udviklingsmuligheder i storbyen. Temaer som det midlertidige rum, kreative urbane processer, genskabelse og nyskabelse af eksisterende byrum, m.m testes, afprøves og diskuteres.

Håbet er, at kunsten og kunstnerne kan berige os med nye visioner for fremtiden, og at deres arbejde på sigt kan blive en integreret del af den udvikling, der kommer til at præge fremtidens byrum og urbane identitet.

I arkivet kan du finde information om og dokumentation af de afholdte Labs:

Nordic Urban Lab 2020
Nordic Urban Lab 2018
Nordic Urban Lab 2016
Nordic Urban Lab 2014
Metropolis Laboratory 2012
Metropolis Laboratory 2010
Metropolis Laboratory 2008
Metropolis Laboratory 2007

Projektet er samtidig udgangspunkt for tre konferencer under UrbCulturalPlanning i Kiel 2019, Gdansk 2020 og Riga 2021.