TOMORROW EVERYTHING WILL BE DIFFERENT – hello!earth

Mødested: Gothersgade 167, st. tv. // 25.-29-08.2009
hverdage ml. 14 og 19, lørdag ml. 11 og 16

Mød op og få udleveret en brugermanual. Tag derefter på legende undersøgelse i byen. Hvad er virkeligt, og hvad er fiktion?

Med hello!earths manual – dit eget ’do it yourself kit’- i hånden kan du bevæge dig ud i byen. Manualen indeholder et sæt redskaber til at opleve byen fra uventede vinkler og udfordrer det, vi oplever som virkelighed. Hvor fører manualen og dine skridt dig hen? Er personen, der kommer gående imod dig, på vej i Netto eller en del af en performance?

hello!earth er tiltrukket af de usynlige grænser mellem daglige rutiners virkelighed og fiktion. Som publikum bliver du inddraget og kommer i spil som både observant, deltager og testperson.

You are invited to explore the city with a ’do it yourself kit’ for performative travel. The daily reality of the site becomes the ’theatre setting’ and allows coincidences to interweave with intended actions.

Produceret af Hello!Earth for Metropolis med støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.

www.helloearth.cc