Guldborgsund Talking Landscapes

Talking Landscapes Guldborgsund

DATO: 13.-17. september 2022
STEDER: Vild-Park – Rådhusparken, Nykøbing F
BILLET: Gratis – tilmelding til dg@guldborgsund.dk 

TALKING LANDSCAPES er et omrejsende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab.

På en række unikke lokationer, der favner et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, inviterer vi jer til samtaler om samtiden for at forestille os – og måske skabe – en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

I Guldborgsund finder hovedparten af Talking Landscapes sted i Vild-Park i samarbejde med kommunens huskunstnere Søren Lose og Thomas Seest og lokale kulturaktører. Med afsæt i Guldborgsund Kommunes bæredygtighedsstrategi ’Vores Vilde Guldborgsund’ har de transformeret det grønne område omkring Guldborgsund Rådhus til en park med fokus på biodiversitet.

Vild-Park er i dag en aktiv naturpark for alle kommunens borgere, og den taler ind i den bæredygtige dagsorden. Tæt på Rådhusets beslutningstagere og med naturen som ramme sætter vi tempoet ned og taler sammen på alternative måder, for derigennem at undersøge hvilken hverdag og fremtid, vi ønsker i Guldborgsund.

Søren Lose og Thomas Seest er i 2021 og 2022 tilknyttet Guldborgsund Kommune som huskunstnere under Statens Kunstfonds Artist-in-Residence-ordning. Her arbejder de under overskriften Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi med at afprøve nye kunstneriske workshopformater for primært børn og unge. VILD-PARK er et stykke bynær natur, hvor man kan hænge ud, reflektere, gemme sig eller meditere.

Enkelte samtaler vil finde sted i andre landskaber i kommunen i samarbejde med lokale kulturaktører og med fokus på temaer, der er relevante for det pågældende sted. 

DE TRE SAMTALEFORMER
Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuer aktuelle emner fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? I Den Umulige Samtale sætter vi farten ned og forbinder personlige oplevelser og følelser, som kan blive til fælles fortællinger. Her husker vi tilbage og tænker fremad sammen.

Læs mere om samtaleformerne her.

Med Talking Landscapes åbner vi et rum for jer, som vil være med til at ændre kursen for fremtiden.

De tre samtaler er en del af Building Conversation, en international platform for dialogisk kunst, der koncentrerer sig om mødet mellem kunst, samtale og samfund. Building Conversation er udviklet af de hollandske kunstnere Lotte van den Berg og Daan’t Sas & belgiske Peter Aers.

DET PRAKTISKE

Formatet:Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion, vandring til samtalestedet og afslutningsritual skal du afsætte 3,5 time i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.Som en del af afslutningen serveres et let måltid. Billetgebyr på 50 kr. er til dækning af forplejning.Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.Minimumsalder er 16 år.Alle samtaler er på dansk.

Omstændigheder:Arrangementer afholdes udendørs eller overdækket og gennemføres i tilfælde af regn.Påklædning efter vejret.

Guider:
I Guldborgsund vil det være antropolog Oliver Maxwell, performancekunstner Annika B. Lewis og iscenesætter Vera Maeder, som guider samtalerne.

 

PROGRAM

13.-14. sept.: 4 samtaler for inviterede grupper
16. sept. kl. 15.30-18.30: Time Loop
17. sept. kl. 13.00-16.00: Tingenes Råd

Læs mere om samtalerne og tilmelding her – tilmelding til dg@guldborgsund.dk

 

Talking Landscapes organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Hovedpartner i Guldborgsund er Guldborgsund Kommune og med støtte fra Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje og Guldborgsund Billedkunstråd

Foto: Thomas Seest & Building Conversation

Building Conversation er en del af In Situ – European platform for artistic creation in public space støttet af Creative Europe