Om Talking Landscapes

– en invitation til at gentænke vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab

 

”Måden, vi taler på, har indflydelse på den fremtid, vi skaber”

Talking Landscapes sætter fokus på menneskenes forhold til natur og fremtid gennem nye måder at tale sammen på. Kan vi skabe den fremtid, vi ønsker, ved at ændre måden, vi taler sammen på?

 

LANDSKABET SPEJLER VORES TID

På en række unikke lokationer, der favner et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, men også nedbrudt biodiversitet og udnyttelse af naturen, vil vi gennem nye samtaleformater forestille os en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

Talking Landscapes er samtaler om vores tid og især om vores forhold til omgivelserne og naturen. Vi befinder os i en kritisk og afgørende tid. Her, midt mellem landskabsidyl og naturdrømme på den ene side og kapitalistisk konfliktløsning og naturens og menneskenes indbyrdes overlevelseskamp på den anden side, er der mulighed for at skabe forandring.

 

 

ORDETS MAGT

Ord er ekstremt magtfulde og forandrer konstant vores verden. Hvor bevidste er vi egentlig om, hvordan vi bruger ordene, og om, hvordan vi taler til hinanden? Kan vi forestille os og endda skabe den fremtid, vi ønsker, ved at ændre måden, vi taler sammen på?

Den hollandske kunstnergruppe Building Conversation har arbejdet med dette emne i ni år og har gennemført over 300 iscenesatte samtaler i hele Europa. Tre af deres samtaleformater vil danne ramme om vores fremtidssamtaler i det danske landskab. Inspireret af traditioner fra oprindelige folk i Canada og Australien, fra jesuitternes søgen efter sandheden samt teknikker fra samtidsfilosofi eksperimenterer Talking Landscapes med at skabe nye forhold for vores samtaler. Samtalerne er legende og uformelle, og du vil lytte, skrive, sanse, lege, mærke, grine, huske, drømme og tale.

Med Talking Landscapes åbner vi et rum for jer, som vil være med til at ændre kursen for fremtiden.

 

SAMTALER I, OM OG MED LANDSKABER

Hvorfor samtaler i landskabet? Tidligere havde mange byer et Tingsted, hvor vi samledes og diskuterede lokale anliggender. I dag er de fleste af disse debatter rykket online. Med Talking Landscapes genindsætter vi borgernes diskussioner i landskabet.

Ved at flytte samtalerne ud i landskaberne kommer sanserne og kroppen i spil, og naturen og vores omgivelser bliver medskabende. Det er væsentligt for klodens fremtidige tilstand, at vi taler ud fra naturens, landskabernes og omgivelsernes perspektiv og ikke fortaber os i rent menneskelige anliggender.

Talking Landscapes’ samtaler kan opleves i: København (maj), Bornholm (maj), Silkeborg (juni), Aarhus (juni), Møn (juni), Aalborg (aug.), Aabenraa (aug.), Guldborgsund (aug.), Skagen (sept.), Randers (sept.) og Roskilde.

 

 

OM DE TRE SAMTALEFORMER

Tingenes Råd
Kan vi udfordre det verdenssyn, der placerer mennesket i centrum af universet, for at undersøge relationen mellem mennesker og de ikke-menneskelige objekter? Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv. Samtaleteknikken er inspireret af den franske filosof Bruno Latour, som er fortaler for, at objekter har egne rettigheder og værdier.

Tingenes Råd er ligeledes inspireret af den verdensomspændende praksis Council of All Beings, der især undersøger vores forhold til naturen, bl.a. bygget på aboriginals’ tradition for at relatere til planter, skyer og bjerge som deres forfædre. Hvem skal med i vores Tingenes Råd, og hvad vil de beslutte?

Time Loop
Vi er sædvanligvis meget kortsynede, når vi træffer beslutninger. Hvad ville det betyde for vores beslutningsprocesser, hvis vi kunne udvide vores fornemmelse for den tid, vi lever i? Time Loop giver os mulighed for at se på aktuelle dilemmaer fra forskellige tidsperspektiver inspireret af en gruppe oprindelige folk i Canada, som først konsulterer deres forfædre syv generationer tilbage og deres efterkommere syv generationer frem, før de træffer afgørende beslutninger.

Vi underkaster os tidens perspektivering, hvor nuet blot er et tilfældigt punkt på en endeløs tidslinje, og vi bevæger os på en tidsrejse, hvor konkret viden og logik udfordres af fiktion og scenarier.

Den Umulige Samtale
Hvordan taler man om fremtiden? Om noget, der endnu ikke eksisterer? Til denne samtale er inspirationen hentet fra jesuitterne, som udviklede en samtaleteknik til at forstå abstrakte koncepter ud fra konkrete hændelser i vores liv.

Det indebærer at sætte farten ned og forbinde personlige oplevelser og følelser og gøre dem til fælles fortællinger. Her husker vi tilbage, skriver ned, deler og lytter til hinanden, så ord, oplevelser og meninger flettes sammen. Hvordan tænker vi sammen?

 

OM KUNSTNERNE

De tre samtaler er en del af Building Conversation, et internationalt, kunstbaseret samtaleprojekt udviklet af de hollandske kunstnere Lotte van den Berg, Daan ‘t Sas & Peter Aers. Ud fra en stor interesse for samtaleteknikker fra forskellige kulturer og en nysgerrighed over for, hvordan samtalen fungerer som mødested, begyndte deres research i 2013 med spørgsmålet: Hvordan taler vi til hinanden?

Disse danske kunstnere vil guide samtalerne i Danmark: antropolog/performancekunstner Maja Ejrnæs, designer/fotograf/kurator Maja Kristine Christensen, digter Shekufe Tadayoni Heiberg, aktionsfilosof Oleg Koefoed, performancekunstner Annika B. Lewis, performancekunstner Vera Maeder, biavler/antropolog Oliver Maxwell, performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen og performer Ana Luiza Ulsig.

 

Walking Landscapes Skagen Helga Rosenfeldt-Olsen
UDSTILLING WALKING LANDSCAPES
Walking Landscapes var 1. etape af Metropolis Landskab – 140 vandringer med 140 kunstnere over 140 dage i 2021 gennem de danske landskaber.

Undervejs fulgte vi kunstnernes underfundige, sanselige, poetiske, skæve møder med omgivelserne, som affødte nye tanker om og tilgange til naturen og landskaberne.

Walking Landscapes’ mangfoldighed af kunst-og-natur-møder lever videre, når vandringerne nu transformeres til en række udstillinger rundt om i landet. Her kan de lokale kunstnervandringer genopleves i video, tekst, fotos, ruter og med inspiration til selv at tage ud at vandre og opleve landskabet med nye øjne og åbne sanser.

Undervejs i forbindelse med udstillingerne vil kunstnerne invitere til vandringer, performances og workshops, hvor de sammen med publikum går på opdagelse i et emne, et landskab eller en kunstnerisk iscenesættelse.

Walking Landscapes-udstillinger kan opleves i: Aalborg (marts), Bornholm (marts), Møn (april), Silkeborg (april-okt.), Aarhus (maj-juni) og i sensommeren og efteråret i Aabenraa, Guldborgsund, Skagen, Randers og Roskilde.

 

Talking Landscapes er anden del af det treårige projekt Metropolis Landskab, der organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 medvirkende kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Læs mere om Metropolis Landskab her.

 

Fotos: Building Conversation (1+2), Maja Nydal (Helga Rosenfeldt-Olsen)

 

Building Conversation er en del af In Situ – European platform for artistic creation in public space støttet af Creative Europe