Talking Landscapes Aabenraa

AFHOLDT: 18., 19., 20., 21. august 2022
STEDER: Aabenraas landskaber
BILLET: Gratis, men kræver tilmelding – se mere nedenfor

 

TALKING LANDSCAPES er et omvandrende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab.

På en række unikke lokationer, der favner et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, inviterer vi jer til samtaler om samtiden for at forestille os – og måske skabe – en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

Midt i august inviterer Aabenraa Kommune og Metropolis til otte helt særlige samtaler. Samtalerne finder sted i vidt forskellige landskaber, der har betydning for den lokale fortid, nutid og fremtid.

To af samtalerne finder sted i Lyreområdet i den sydøstlige del af Aabenraa. Lyreområdet er grænseland; her kigger man ikke kun mod København eller Aarhus, men også til Flensborg og Hamborg. Her krydser den gamle Hærvej og E45 landegrænsen og vildsvinehegnet.

På træbroen ved Skomagerhus står man på landegrænsen. Men vandet under broen er flydende. Her skal vi tale om grænser. Et andet markant sted i Lyreområdet er Frøslevlejren, hvor vi også skal have en samtale.

Derefter rykker samtalerne nordpå til den store grusgrav nord for Rødekro ved et forladt hus på en pynt mellem de store søer. Landskabet har altid forandret sig, men hvordan vil vi bruge jorden? Skal vi udvinde ressourcer eller sørge for biodiversitet? I grusgraven skal vi tale om skønhed og fascination af menneskets indgreb i naturen. Hvorfor er de store maskiner i grusgraven så fascinerende?

Flere steder i kommunen planlægger man bofællesskaber. På en byggetomt på Kilen afholder vi to samtaler, der handler om, hvad der skal til, for at et sted bliver til ”hjemme”.

Læs mere om Talking Landscapes her.

DE TRE SAMTALEFORMER

Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuer aktuelle emner fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? I Den Umulige Samtale sætter vi farten ned og forbinder personlige oplevelser og følelser, som kan blive til fælles fortællinger. Her husker vi tilbage og tænker fremad sammen.

Læs mere om samtaleformerne her.

Med Talking Landscapes åbner vi et rum for jer, som vil være med til at ændre kursen for fremtiden.

De tre samtaler er en del af Building Conversation, en international platform for dialogisk kunst, der koncentrerer sig om mødet mellem kunst, samtale og samfund. Building Conversation er udviklet af de hollandske kunstnere Lotte van den Berg og Daan’t Sas & belgiske Peter Aers.

 

PROGRAM

18. aug. kl. 17-20: Den Umulige Samtale / Sted: Skomagerhus vej 2, Kollund, Kruså – køb billet
19. aug. kl. 12-15: Den Umulige Samtale / Sted: Frøslevlejren, Lejrvejen 83, Padborg – køb billet
20. aug. kl. 10-13: Tingenes Råd / Sted: Andholm Grusgrav, Bodumvej 1, Rødekro – køb billet
21. aug. kl. 11-14: Time Loop / Sted: Uniscrapgrunden på Kilen 29, Aabenraa – køb billet
21. aug. kl. 15-18: Tingenes Råd / Sted: Uniscrapgrunden på Kilen 29, Aabenraa – køb billet

 

DET PRAKTISKE

Formatet:Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion, vandring til samtalestedet og afslutningsritual skal du afsætte 3 timer i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.Som en del af afslutningen serveres et let måltid.Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.Minimumsalder er 16 år.Alle samtaler er på dansk.

Omstændigheder:Arrangementer afholdes udendørs eller overdækket og gennemføres i tilfælde af regn.Påklædning efter vejret.

Guider:
I Aabenraa vil det være fotograf/kurator Maja Kristine Christensen, aktionsfilosof Oleg Kofoed og antropolog/performancekunstner Maja Ejrnæs, der guider samtalerne.

 

Talking Landscapes organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 deltagende kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Hovedpartner i Aabenraa er Aabenraa Kommune i samarbejde med Billedkunstrådet, Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og Biblioteker og Borgerhuse i Aabenraa.

Foto: Building Conversation

Building Conversation er en del af In Situ – European platform for artistic creation in public space støttet af Creative Europe