2. aug.: Rune Søchting / Walking Landscapes Aabenraa

TID: 2. aug. kl. 06.00-18.00
RUTE: Gennem det centrale Aabenraa og videre
KATEGORI: Billedkunst
DELTAG: Vandringen kan opleves online
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes

 

FORSVINDINGSPUNKTER

Denne vandring i og omkring Aabenraa tager tematisk afsæt i spørgsmålet om, hvordan vi mærkes af et sted. Med udgangspunkt i korttegningen undersøger projektet forholdet mellem stedet og den, der erfarer det – det liv, stedet har i erindringen, i forestillingen og i det reelle fysiske rum.

Ofte bruger vi kort til at navigere i et landskab. Kortet er et billede, der lader os forholde os rumligt til et sted, selvom kortets olympiske blik ikke falder sammen med det rum, vi erfarer i, i øjenhøjde. Men hvordan tegner vi et kort over det landskab, vi erfarer? De tegn, der gør, at vi kender et sted, er ikke blot eksterne fysiske træk i et landskab, men også spor vi individuelt bærer rundt på.

Den planlagte vandringsrute til Walking Landscapes tager udgangspunkt i en række indsamlede håndtegnede kort tegnet af personer, der ligesom jeg selv er flyttet fra Aabenraa. Det er kort, der angiver steder, der er fundet i erindringen.

Samlet danner de dele af et nyt kort over et muligt Aabenraa med veje og kendemærker, der ikke nødvendigvis er eksakte og ikke nødvendigvis falder sammen med, hvordan byens landskab ser ud i dag. De angivne steder er navigationspunkter for en vandring, der undersøger forskellige blik og perspektiver på vores omgivelser.

 

OM KUNSTNEREN

Rune Søchting er komponist og kunstner. Hans kunstneriske praksis spænder vidt og udmønter sig i stedsspecifikke værker og rumlige installationer, elektronisk komposition/musik, lydkunst samt sceniske og performative værker.

Han er interesseret i lyd som relationelt fænomen, og hvordan lyd fungerer som stedslig markør og sætter grænser i spil f.eks. mellem indenfor og udenfor, mellem imaginært og fysisk rum, mellem synligt og usynligt. Dette undersøgte han bl.a. i en ph.d. fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler og Københavns Universitet.

Siden 2000 har hans arbejde været udstillet og præsenteret på udstillingssteder og festivaler i ind- og udland. Han fungerer desuden som kurator og har arrangeret en række udstillinger ofte med lyd som omdrejningspunkt.

DOKUMENTATION

VIDEOS

2. aug. kl. 6

2. aug. kl. 7

2. aug. kl. 8

2. aug. kl. 9

2. aug. kl. 10

2. aug. kl. 11

2. aug. kl. 12

2. aug. kl. 13

2. aug. kl. 14

2. aug. kl. 15

2. aug. kl. 16

2. aug. kl. 17

2. aug. kl. 18

X