12. juli: Mathias Sæderup / Walking Landscapes Silkeborg

TID: 12. juli kl. 11.00-23.00
RUTE: Fogstrup – Sepstrup Sande – Salten Ådal – Skærbæk Plantage – Velling Koller – Fogstrup
KATEGORI: Billedkunst
DELTAG: Vandringen kan opleves online.
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes
NOSTALGITRIP

Jeg kommer fra Tømmerby, en meget lille by syd for Silkeborg. For 200 år siden var landskabet her goldt og øde. Den flade hede strakte sig så langt øjet rakte. Det var et ubrugeligt ingenmandsland, de færreste ville bevæge sig ud i. Med oprettelsen af Hedeselskabet i 1866 skulle landet opdyrkes og de golde heder gøres frugtbare igen. Det var en bevægelse, et storstilet projekt, der skulle skabe resurser og national stolthed.

Og kunstnere rejste ud i naturen for at finde det oprindelige danske landskab: noget som kunne lægge scene til en ny national selvforståelse og forbinde fremtiden med fortiden. Kunstnerne genskabte naturen som utæmmet og vild, noget i-sig-selv: et pittoresk landskab hvor oldtidens myter og fremskridtet gik op i en højere enhed, og deres billeder blev forlæg til det naturlandskab, som skabtes sideløbende med opdyrkningen af heden.

Ude i naturlandskabet fandt kunstnerne “den fremmede” i form af tatere, rakkere og natmænd. Genopstået som “ædle vilde” blev de nomadiske folk nu afbildet og kategoriseret, og i takt med at nybyggere koloniserede heden, tvungen skolegang og oprettelsen af statslige fattiggårde – blev de lovløse hedefolk indoptaget i samfundet, institutionaliseret og opløst.

I dag er det naturromantiske og nationalnostalgiske på vej tilbage. Man ser indad og leder efter en mytologi, der kan underbygge en national fortælling, og man går igen ud i landskabet for at finde “det fremmede” og naturen som noget i-sig-selv.

Vandringen NOSTALGITRIP er et forsøg på at sætte sig i guldaldermalerens sted. Den eksotiserende opdagelsesrejsende, der afbilder og definerer det ukendte. Eller nej, NOSTALGITRIP er en journalistisk vandring, hvor jeg interviewer forskere og kunstnere om afbildningen af natur og “det andet”. Eller nej, NOSTALGITRIP er en rejse tilbage i tiden på jagt efter det forsvundne hedelandskab – dvs. ind i malerierne, ind i det konstruerede landskab. Eller nej, NOSTALGITRIP er en dramatiseret undersøgelse af mig selv som romantiserende kunstner – fortalt på taternes sprog, rotvælsk.


OM KUNSTNEREN:

Mathias Saederup arbejder formelt og konceptuelt med tegning, video, tekst og mange andre medier. En stor del af hans praksis tager udgangspunkt i landskabsobservationer, feltarbejde og indsamling af materiale fra vores fælles omgivelser. Han er optaget af, hvilken rolle billedkunst har i samfundet, og af at undersøge og bearbejde de strukturer, man som billedkunstner taler om og igennem.

Hans arbejde er drevet af en skepsis overfor billed- og mytedannelse, en irritation over mangelfulde kategoriseringer, magt, vold og generelt opdelingen imellem “udenfor” og “indenfor”. Han undersøger bl.a. historien, økonomi og nationale narrativer, og det indsamlede materiale omsætter han til videoessays, collager, installationer eller bruger det som udgangspunkt for samtaler.

 

DOKUMENTATION

VIDEOS

12. juli kl. 11

12. juli kl. 12

12. juli kl. 13

12. juli kl. 14

12. juli kl. 15

12. juli kl. 16

12. juli kl. 17

12. juli kl. 18

12. juli kl. 19

12. juli kl. 20

12. juli kl. 21

12. juli kl. 22

12. juli kl. 23

CREDITS: 

Portrætfoto: Kristian Sæderup

Penselfoto: Mathias Sæderup

 

 

X