100% Fremmed? konference kunst og social forandring Maja Nydal Eriksen Metropolis

Konference: Kunst og Social Forandring 2019

Konference om kunstens metoder og potentialer som redskab til social forandring
Fredag 1. november kl. 14.00-22.00 / KunstCentret Silkeborg Bad
Lørdag 2. november kl. 9.00-18.00 / Medborgerhuset Bindslevs Plads, Silkeborg

Baggrund: Dette efterår afsluttes det dokumentariske kunstprojekt 100% Fremmed? med en stor udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad. De sidste tre år er i alt 250 portrætter i foto og tekst af borgere med flygtningebaggrund blevet indsamlet over hele landet. Projektets afslutning er herved første gang nogensinde, at alle portrætterne kan opleves samlet.

”100% Fremmed?” er produceret af Metropolis/Københavns Internationale Teater med fotokunstner Maja Nydal Eriksen som kunstnerisk drivkraft. I den oprindelige form er 100% Fremmed? et byrumsværk, men med projektets afslutning rykker det nu også indendørs: KunstCentret Silkeborg Bad ligger i naturskønne omgivelser og stedet har en fortid som kursted, men husede også en flygtningelejr i 1980’erne indtil bygningerne i 1992 blev omdannet til kunstcenter. 

100% Fremmed? / foto: Maja Nydal Eriksen

Afsæt: Konferencen tager afsæt i kunstens stigende samfundsengagement det seneste årti. Man taler ligefrem om, at der skrives en ny ”kontrakt” mellem kunst og samfund. Forklaringen findes måske i de mange krisetegn vedrørende bæredygtighed og klimaspørgsmål, integration, flygtninge og stigmatisering, social marginalisering, byernes gentrificering, ungdomsarbejdsløshed samt ekstreme politiske holdninger, der florerer mange steder i Europa og i USA.

Disse forhold har ikke kun på europæisk, men også på globalt plan, bidraget til en udvikling i kunsten fra en reflekterende rolle, til et mere aktivistisk kunstgreb med hybride formater, der søger efter transformative, procesdrevne og deltagende forløb. 

Ofte er det byrummet, naturen og det digitale rum, der danner rammerne for denne praksis, som ofte er en veksling mellem det fiktive og det faktuelle i udviklingen af alternative narrativer.

Vi samler op og afdækker nye retninger og typologier, hvori et nyt æstetisk sprog skal formuleres, og hvor der er mange konsekvenser og udfordringer i hvordan kunst rammesættes, partnerskaber udvikles og deltagere involveres.

Disse nye muligheder udfoldes med afsæt i præsentationer, dialoger og debatter fra de ca. 40 inviterede kunstnere, kunst- og kulturinstitutionsledere, producenter, journalister, kulturchefer og andre, som arbejder inden for dette brede felt.

100% Fremmed? konference kunst og social forandring Maja Nydal Eriksen Metropolis
100% Fremmed? / foto: Maja Nydal Eriksen

Fredag

Mød blandt andre:

Lotte Arnsbjerg, skuespiller, The Art of Transformation

Tora Balslev, performancekunster og kunstneriskleder, Daily Fiction

Charlotte Bagger Brandt, direktør og kurator, Råderum

Brigitte Christensen, skuespiller og kunstnerisk leder af Eutopia

Nermin Duraković, kunstner

Tina Enghoff, fotograf og Peter Berliner, Professor i psykologi, Grønlands Universitet

Maja Nydal Eriksen, fotograf

Nullo Facchini, kunstnerisk leder og instruktør, Cantabile 2

Gry Worre Hallberg, kunstnerisk leder, Sisters Hope

Henrik Hartmann, kreativ direktør, C:ntact

Benny Henningsen, kunstnerisk leder, Bureau Detours

Peter Klint, fotojournalist

Helene Lundbye Petersen, kunstner

Nana Francisca Schottländer, kunstner

Søren Taaning, kunstner

Klavs Weiss, kunstnerisk leder & Karen Havskov, projektkoordinator, ET4U

Lørdag

Mød blandt andre:

Trine Rytter Andersen, kurator og billedkunstner

Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst

Michael Bojesen, bestyrelsesformand, Statens Kunstfond

Henrik Broch-Lips, kurator og skribent, Das Kunstbüro

Erik Exe Christoffersen, lektor, Aarhus Universitet

Maria Frej, Socialistisk Folkepartis borgerrepræsentation, KBH

Andreas Führer, bestyrelsesmedlem, UKK

Dorte Skot Hansen, kultursociolog

Efva Lilja, kunstner og professor i koreografi

Anne Ring Petersen, professor, Københavns Universitet

Camilla Møhring Reestorff, lektor, Aarhus Universitet


Tilmelding og betaling

Tilmeld dig her.

Konferencegebyr:
Begge dage: 500,-
Én dag: 300,-
Studerende eller uafhængig kunstner, begge dage: 300,-
Er I en arbejdsplads, som ønsker at tilmelde flere medarbejdere, kontakt os da venligst på projekt@kit.dk for en samlet nedsat pris.