EXPANDED SPACE – Holger Mader, Alexander Stublic & Heike Wiermann

Danmarks største industriområde, Avedøre Holme, kunne opleves i et ny lys, da Avedøreværket lagde facader til spektakulære lys- og videoinstallationer under COP15
STED Avedøreværket, Avedøre Holme
DATO 8. – 18. dec. 2009

 

Den tyske kunstner- og arkitektgruppe Mader, Stublic, Wiermann omdannede DONG Energy’s Avedøreværk til et 145 meter højt lærred for lys- og videoinstallationer, der fulgte vindens bevægelse.

Projektionerne, der præsenterede det store industriområde, kastede ikke blot lys på kraftværket, men skabte også et udsædvanligt billede på fremtidens energi.

Et udstillingsvindue for vindkraft og højeffektive og fleksible kraftværker, der fremover og i kombination skal være med til at sikre nok strøm og varme med mindre CO2 til os alle. Installationen kunne desuden ses fra nye perspektiver, når biler kørte rundt i området udstyret med mobile projektorer og iscenesatte byrummet i de travle eftermiddagstimer.

KONCEPT
Mader, Stublic, Wiermann
FOTO Ebbe Forup

I samarbejde med Hvidovre Kommune og DONG Energy

The art trio Mader, Stublic, Wiermann transformed DONG Energy’s power plant station in Avedøre Holme into a screen for spectacular light and video installations following the movement of the wind. It was possible to experience the installation from different perspectives as customized vans drove around Avedøre Holme equipped with mobile projectors.

www.webblick.de