10. aug.: Christina Marie Jespersen / Walking Landscapes Randers

TID: 10. aug. kl. 06.00-18.00
KATEGORI: Performance- og billedkunstner
RUTE: Fra Dronningsgade til Kulturhuset – se mere nedenfor
DELTAG: Se nedenfor, hvordan du selv kan dele dine minder og skrive med på byens erindring
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes


ERINDRINGENS LANDSKABER
– en vandring i indre og ydre, fortidige, nutidige og fremtidige landskaber

Rum, steder og landskaber kan lagres i vores erindring. Her følger de ikke med tidens ydre fysiske forandringer, der bygges ikke nye bygninger, der bygges ikke broer, og træerne gror ikke. Der sker ingen byudvikling. Men de bliver et indre mindesmærke for fortidens erfaringer, sansninger af en bevidsthed, der oplevede dem for måske mange år siden. På den måde træder de uden for tidens gang og bliver et helt andet sted. Hvad er erindringslandskaber? Er det tidslommer? Eller er de sindets egne rum for de stemninger, der kontinuerligt er med til at danne nye erfaringer, skabe nye muligheder og bygge nye broer ind i nye måde at opleve omverdenen på?

Jeg vil besøge steder i byen, som efter årtier uden genbesøg stadig er steder i min erindring. Stederne er valgt ud fra mit sinds subjektive vilje. De er husket med et barns øjne og bevidsthed. Det er mødet mellem det bylandskab, der i dag står i dets fysiske pragt, og det indre subjektive landskab, som fascinerer mig. Det er samtidig et eksperiment, hvor jeg hvert sted i et meditativt modus vil integrere fortiden med nutiden og lade det blive sit eget landskab, få sit eget udtryk som sprog, billede eller andet. Efterfølgende vil erfaringer og materiale fra de 13 steder blive samlet (og publiceret) som et kort over en vandring i både rum og tid.

Publikum er velkomne til at være med når som helst. Der vil være tid til samtaler, og der vil være tid til stilhed og eventuel fælles kontemplation.

OM KUNSTNEREN
Christina Marie Jespersen er født og delvist opvokset i Randers. Hun arbejder med skriften som omdrejningspunkt i en lang række former fra kunst til redaktion. Hun har lavet film, skulptur, lecture-performances, konceptuelle udgivelser og eksperimenter med vidensformer og vidensdeling.

I Jespersens praksis er sproget et materiale, der kan indgå i en gentænkning af traditionelle kunstneriske kategorier. Det er et mulighedsrum for skabelsesprocesser og eksperimenter med materiale, bevidsthed og vidensformer. Farven kan være et sprog, skulpturen en sætning og teksten et billede, en form og en mulighed.

www.cargocollective.com/christinajespersendk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTAG: SKRIV MED PÅ BYENS ERINDRING
På ethvert sted gennem der sig fortællinger. De ligger i arkæologiske lag under byens gader, de hænger under historiske fotos på byens museer, men de lever også i ethvert menneske, som har levet, rørt og vandret omkring disse steder.

Du inviteres til at bidrage med din fortælling om et (eller flere) af de steder, som denne vandring gør holdt ved. Husker du dit første møde med stedet? Har du særlige, sjove eller tankevækkende minder, som knytter sig til stedet? Har du haft din daglige gang på stedet og set dets forvandling gennem tiden? Eller har stedet vækket særlige tanker, drømme eller på anden vis været en inspiration for dig?

Skriv en kort beskrivelse af dit minde (maks. 12 linjer), mød enten op ved mødestedet med den 15 min. inden live-stream (se rute og tidspunkter nedenfor), eller send historien på forhånd til: randershistorier@gmail.com

Du må gerne være anonym, men skriv som minimum dit fornavn (evt. fiktivt) og din alder. Nogle af teksterne kan indgå, helt eller delvist, som oplæsning under live-stream eller i den efterfølgende kunstnerbog – en mindre tryksag, som bliver et “tidsligt landkort over vandringen” og over en del af Randers bys “erindringslandskab”.

Dronningsgade
Mødested: Dronningsgade 14
Mødetid: 05.45

Dronningborg Bådlauge
Mødested: ved slæbestedet
Mødetid: 06.45

Tøjhushaven (Parken)
Mødested: ved legepladsen
Mødetid: 07.45

Kvægtorvet
Mødested: udenfor GAIA Museum Outsider Art
Mødetid: 08.45

Skovbakken
Mødested: foran det tidligere hotel Kongens Ege for toppen af bakken
Mødetid: 09.45

Sven Dalsgaards Plads 1
Ved Nøglen
Mødetid: 10.45

Thor
Mødested: hjørnet af Nordengrave og Thorsgade
Mødetid: 11.45

Den Jyske Hingst
Mødested: Østervold ved skulpturen
Mødetid: 12.45

Havnen
Mødested: Kulholdsvej 3 ved Mindestenen for Danmarks Veteraner
Mødetid: 13.45

Skovholmen
Mødested: ved fodgængerbroen
Mødetid: 14.45

Randers Handsker
Brødregade 14
Mødetid: 15.45

Konen med Æggene og Helligåndshuset
Mødested: Erik Menveds Plads
Mødetid: 16.45

Kulturhuset
Mødested: på museets hjørne v. Stemannsgade og Carøesgade
Mødetid: 17.45

 

DOKUMENTATION

VIDEOS

10. aug. kl. 6

10. aug. kl. 7

10. aug. kl. 8

10. aug. kl. 9

10. aug. kl. 10

10. aug. kl. 11

10. aug. kl. 12

10. aug. kl. 13

10. aug. kl. 14

10. aug. kl. 15

10. aug. kl. 16

10. aug. kl. 17

10. aug. kl. 18

X