BUILDING CONVERSATION – Lotte van den Berg, Daan ‘t Sas & Peter Aers

TID Lørdag 12. & søndag 13. september kl. 11.00 og kl. 16.00 (åben generalprøve fredag 11. september kl. 16.00)
MØDESTED Refshalevej 171B, Refshaleøen, Kbh. K
VARIGHED Op til 4 timer
KATEGORI Samtale
Gratis – tilmelding: se nedenfor

 

”Måden, vi taler på, har indflydelse på den fremtid, vi skaber”

Ord er ekstremt magtfulde og forandrer konstant vores verden. Men hvor bevidste er vi om, hvordan vi bruger dem? Og om, hvordan vi taler til hinanden? Og er det i det hele taget ord, vi har brug for?

Building Conversation sætter nye rammer for vores samtaler med teknikker fra hele verden. Inspireret af traditioner fra oprindelige folk i Canada og Australien, fra jesuitterne samt moderne teknikker fra kvantefysik og samtidsfilosofi eksperimenterer Building Conversation med at skabe nye forhold for samtalerne.

Hvordan har måden, vi taler på, indvirkning på det indhold og de tanker, vi skaber? Når vi for eksempel fjerner bordet, bevæger os rundt, eller ændrer perspektivet fra vores nutid til vores fortid eller fremtid? Eller når vi ikke længere sætter mennesket i centrum, men giver objekter og fænomener omkring os en ligeværdig stemme?

Building Conversation er et dialogisk kunstværk, hvor samtalen er værket i sig selv. Og hvor formen og deltagerne skaber indholdet.

”Det var magisk at sætte livet på pause for en stund for at trække ind i en spændende, men også tryg boble, hvor vi alle var ansvarlige for, hvad der kom ud af det. Det gjorde mig bevidst om, at fredelig sameksistens ikke er så nemt, som jeg gerne ville tro, i den forstand at det var frustrerende konfronterende.”
Meggie, Thinking Together

 

Building Conversation Metropolis

SAMTALER OM FREMTIDEN

Med Building Conversation sætter vi fokus på fremtiden. Den umulige, uvisse fremtid, som det er så svært at tale om. Netop i denne corona-tilstand stilles mange spørgsmål til måden, vi har indrettet os på i samfundet.

For Metropolis er Building Conversation en naturlig og nødvendig overbygning på erfaringerne fra denne sommers 100-dages vandringsprojekt Wa(l)king Copenhagen, hvor 100 kunstnere har undersøgt storbyens og storbyboernes tilstand i denne særlige tid. Med disse erfaringer i bagagen er det nu på tide at se fremad. Hvordan skaber vi fremtiden? Hvilke alternativer kan vi forestille os?

Kunstens rum er et sted, hvor man kan tænke frit og eksperimentere. Hvor man kan reflektere og reformere. Således ønsker vi med Building Conversation i København at skabe en tænketank for jer, som vil gentænke samfundets strukturer og skabe nye perspektiver for fremtiden.

”Time Loop” får vores problemer i dag til at forsvinde i baggrunden for en stund. Når man tænker over, hvordan folk fra andre æraer ville se på et aktuelt problem, opdager man nye perspektiver, og vores nutidige overbevisninger bliver mindre indlysende. Det er meget oplysende og inspirerende.”
Stijn, Time Loop

 

Building Conversation Metropolis

HVORDAN DELTAGER DU?

Vi åbner denne tænketank for i alt 150 nysgerrige og kommunikerende mennesker over en weekend. Samtalerne guides af et hold af herboende kunstnere og skabende, reflekterende mennesker, som vi efterfølgende sender på turné rundt i landet med Building Conversation for måske at skabe en ny verdensorden.

De fire samtaler, vi afholder, er:

Parliament of Things
Time Loop
Thinking Together – an Experiment
Impossible Conversation on the Future

  • Man kan ikke på forhånd melde sig til en specifik samtale.
  • Der holdes to samtaler samtidigt, én på dansk og én på engelsk.
  • Til hver samtale er der plads til 10-18 deltagere. Der vil være god afstand, og formatet og rammerne er tilpasset den aktuelle corona-situation.
  • Selve samtalen varer ca. 2,5 timer, men med introduktion og afslutningsritual skal du afsætte 4 timer i alt. Som en del af afslutningen serveres et let måltid.
  • Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen. Minimumsalder er 16 år.
  • Deltagelse er gratis. Til slut vil der være mulighed for at give en frivillig donation til projektet.
  • Du kan kun tilmelde dig selv. Er I flere, som ønsker at deltage, skal I hver udfylde tilmeldingsformularen.

 

TILMELDING

 

Building Conversation Metropolis

OM SAMTALERNE

Parliament of Things
Kan vi udfordre det antropocentriske verdenssyn, der placerer mennesket i centrum af universet, for at undersøge relationen mellem mennesker og de ikke-menneskelige objekter? Parliament of Things undersøger, hvad der sker, hvis vi lader objekter og fænomener tale for sig selv.

Samtaleteknikken er inspireret af den franske filosof Bruno Latour, som er fortaler for, at objekter har egne rettigheder og værdier. Parliament of Things er ligeledes inspireret af den verdensomspændende praksis Council of All Beings, der især undersøger vores forhold til naturen, bl.a. bygget på aboriginals’ tradition for at relatere til planter, skyer og bjerge som deres forfædre.

Time Loop
Time Loop giver os mulighed for at se på aktuelle dilemmaer fra forskellige tidsperspektiver. Vi er sædvanligvis meget kortsynede, når vi træffer beslutninger. Hvad ville det betyde for vores beslutningsprocesser, hvis vi kunne udvide vores fornemmelse for den tid, vi lever i? En gruppe oprindelige folk i Canada konsulterer først deres forfædre syv generationer tilbage og dernæst deres efterkommere syv generationer senere, før de træffer vigtige beslutninger. Og først til slut undersøger de, hvad beslutningen vil betyde her og nu. Kan det at forbinde sig til den fjerne fortid få os til at relatere til den abstrakte fremtid?

Thinking Together – an Experiment
Vi tænker aldrig alene, men altid i relation til andres tanker, siger den amerikanske kvantefysiker David Bohm. Og i samtaler undersøger og justerer vi mønstrene i denne fælles tænkning. Han har studeret partiklers kaos og den underliggende orden og bruger sin viden til at forstå de samme mekanismer i forsamlinger af mennesker. Når deltagere i store forsamlinger taler sammen uden en moderator, er der på samme måde kaos med en underliggende orden, og hvis vi giver plads til de frustrationer og uenigheder, som kaosset viser os, kan vi bygge en fælles bevidsthed på vores modsætninger.

Impossible Conversation on the Future
Hvordan taler man om fremtiden? Om noget, der endnu ikke eksisterer? Til denne samtale er inspirationen hentet fra jesuitterne, som udviklede en samtaleteknik til at diskutere abstrakte koncepter. Det indebærer at sætte farten ned sammen og forbinde personlige synspunkter ved at skrive, læse og tale sammen.

Building Conversation Metropolis

OM KUNSTNERNE

I 2013 begyndte den hollandske teaterkunstner Lotte van den Berg, billedkunstner Daan ‘t Sas og Peter Aers at udvikle Building Conversation. Ud fra en stor interesse for samtaleteknikker fra forskellige kulturer og en nysgerrighed over for, hvordan samtalen fungerer som mødested, begyndte deres research med spørgsmålet: Hvordan taler vi til hinanden?

Building Conversation er siden vokset til et fællesskab af kunstnere, der tilgår samtalen som en kunstart, som en kollektiv skaben, en kollektiv improvisation, hvor publikum inviteres til at deltage. Der er afholdt mere end 300 samtaler i hele Europa.

Læs mere om Building Conversation.

Third Space og Metropolis uddanner nu en taskforce af facilitatorer baseret i Danmark, som kan moderere samtaler og vil stå for Building Conversation i København: performancekunstner Mette Aakjær, koreograf/danser/antropolog Phyllis Akinyi, antropolog/performancekunstner Maja Ejrnæs, digter Shekufe Tadayoni Heiberg, billedkunstner Georg Jagunov, aktionsfilosof Oleg Koefoed, performancekunstner Annika B. Lewis, performancekunstner Vera Maeder, biavler/antropolog Oliver Maxwell, performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen og interdisciplinær kunstner og aktivist Fedaa Sultan.

 

Præsenteret med støtte fra Performing Arts Fund NL


 

 

Fotos: Third Space og Jannes Linders