Om Metropolis Landskab

2021-23 vil borgere i 12 vidt forskellige landskaber over hele landet få store kunst- og naturoplevelser med 4,1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden. Metropolis og 60 partnere i 12 kommuner samarbejder om METROPOLIS LANDSKAB – en kunstnerisk danmarksrejse, der sætter fokus på relationen mellem mennesker og natur i en tid, hvor der er brug for at tænke nyt og skabe balance.

 

Metropolis Landskab er et landsdækkende kulturprojekt, der i stor skala bringer kunst og natur sammen om at skabe værdifulde oplevelser og ny indsigt i de landskaber, der omgiver os. Kunsten vil vise nye veje ind i naturen, ligesom naturen vil vise nye veje ind i kunsten.

Gennem tre år vil landskaberne blive fortolket og formidlet af flere hundrede kunstnere fra performance, billedkunst, musik, arkitektur, aktivisme, dans, filmkunst, litteratur…

Samspillet mellem mennesker og natur er yderst relevant i vores tid – en økologisk skrøbelig tid, hvor der er behov for at gentænke vores måde at være i og sammen med naturen på. Samtidig søger mange mod naturen som et frirum, hvilket skaber behov for at se på vores omgivelser med andre øjne og opdage nye steder og potentialer.

Leder af Metropolis – Københavns Internationale Teater, Trevor Davies, siger:

Kunsten er et eksperimentarium, hvor åbensind, kreativitet og innovation udvikler nye tankegange og nye løsninger. Vi ser derfor et stort og endnu uudnyttet potentiale i at inddrage kunsten i dialogen om og med natur. Derfor har vi inviteret kommuner og kunst- og naturinstitutioner til at samarbejde om et kunstprojekt, der udvikler nye måder at relatere sig til og arbejde med naturen og landskaberne.

Kunsten har altid forholdt sig til natur og landskaber, både i de klassiske landskabsmalerier, i Land Art og meget mere, men Metropolis Landskab undersøger, hvordan nutidskunstnere forholder sig til landskabet i en kontekst af klimaforandringer, nedbrydelse af naturen og en ændret bevidsthed om vores egen rolle.

SANSELIG KUNST TÆT PÅ BORGERNE

Metropolis Landskab flytter kunsten ud af sine sædvanlige domæner og udfordrer kunstnerne til at forlade teatersalen og museet for at skabe stedspecifikt i samspil med landskabet. Kunsten møder borgerne ude i det fri, hvor sanserne og kroppen bringes i spil, og hvor de opdager nye veje ind i både kunsten og naturen.

”Flere og flere har fået øjnene op for naturen og dens mange muligheder for at røre sig, få et mentalt frirum og danne ramme om aktive fællesskaber. Med Metropolis Landskab kommer der nu nye perspektiver og endnu flere muligheder for oplevelser i naturen. Vi glæder os til at se, hvordan lokale fællesskaber omkring de involverende, sanselige og kunstneriske naturoplevelser vil folde sig ud i de 12 landskaber,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

KUNSTEN SOM INSPIRATION FOR BY- OG NATURUDVIKLINGEN

Kunstnernes arbejde med landskaberne er som oftest forankret i lokale strategier for by- og naturudvikling i de 12 kommuner. Erfaringerne vil give input til udviklingsplanerne som en anderledes måde at arbejde på, hvor kunsten får plads til at inspirere ved at pege på andre potentialer end de velkendte.

”Jeg glæder mig til, at vi i Randers kan opleve kunstnere, som på hver deres måde fortolker vores mangfoldige natur, vores historie og vores udvikling. I Randers har vi tradition for at skabe nyt. Samtidig vægter vi kulturoplevelser og kunstens evne til at skabe nye måder at anskue på,” siger borgmester Torben Hansen.

 

EN DANMARKSREJSE GENNEM KUNSTEN – LIVE ELLER LIVE-STREAMET

Metropolis Landskab er en kunstbaseret danmarksrejse ind i steder, vi måske ellers aldrig havde opdaget. Ud fra hver deres kunstneriske praksis, personlige tilhørsforhold og stedernes historie tager kunstnerne os med til gemte og glemte steder på en rejse ind i landskabernes natur, myter, stemninger og hemmeligheder. De tegner nye ruter og landkort for at vise diversiteten og foranderligheden i de danske landskaber.

Lokale borgere kommer til at se og sanse de nære omgivelser på ny, men Metropolis Landskab er også for alle andre.Live-streaming giver folk fra hele landet mulighed for at opdage nye kunstnere og nye steder – måske tiltrængt inspiration efter et år, hvor vi primært har udforsket vores nærområder.

 


KUNSTNERISK TRILOGI 2021/22/23

Metropolis Landskab finder sted over tre år som en trilogi. Hver etape bygger videre på de foregående:

  • Walking Landscapes 2021

I 140 dage fra 11. juni til 28. oktober vil 140 kunstnere foretage 140 vandringer à 12 timer gennem vidt forskellige landskaber i de 12 kommuner.

Alle kunstnere har en særlig relation og kendskab til det landskab, de vandrer i, og udforsker det ud fra hver deres kunstneriske disciplin – performance, billedkunst, dans, fortælling, arkitektur, film, musik, etc. De bruger omgivelserne som ramme og indhold for de kunstneriske aktioner, de skaber undervejs. Fortællinger, performances, installationer, samtaler, malerier, kompositioner…

For kunstnerne såvel som for de, der følger med, er vandringen en opdagelsesrejse og en kortlægning. Et refleksionsrum med plads til eksistentielle spørgsmål og højtflyvende tanker, akkurat som den har været for mange af os i en tid, hvor verden, som vi kender den, har været lukket ned.

Vandringerne kan både opleves live i landskabet og online via live-stream på www.facebook.com/walkinglandscapes.
10 dage og 10 vandringer i hver kommune, dog 20 vandringer i storkommunerne Aalborg og Aarhus.

  • Talking Landscapes 2022

Talking Landscapes sætter gennem nyskabende formater fokus på andre måder at tale sammen på ved at engagere borgerne i anderledes samtaler om vores natur, omgivelser og landskaber. Hvad sker der f.eks., hvis man sætter mennesket i baggrunden og giver ordet til naturfænomenerne omkring os? Hvis vi kommunikerer uden ord, som naturen gør? Eller hvis vi ikke taler ud fra vores nutid, men ser landskabet i et fortids- eller fremtidsperspektiv? Hvad ser og sanser vi så, som vi ikke ellers ville opdage?

  • Performing Landscapes 2023

Kunstnerne skaber lige præcis det værk, der passer til og er behov for det specifikke sted. Hvert landskab vil få sin egen kunstneriske fortolkning og forløsning af de potentialer og særpræg, der er kommet frem gennem de foregående års vandringer og ’samtaler’. Det kan være en stor iscenesættelse, en blivende installation, et netværk af kunstneriske vandreruter, etc.

Foto: Mathias Theisen / Walking Copenhagen

FAKTA

Metropolis Landskab organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med 60 partnere i 12 kommuner over hele landet med støtte fra Nordea-fonden.

 

OM PARTNERNE

Bornholm: BIRCA-Bækkelund International Residency Center for Artists i samarbejde med Folkemødet, Sansâga, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Højskole og NaturBornholm.
Aalborg: Aalborg Kommune og Aalborg Teater i samarbejde med Landdistrikterne, Kunsten, Teater Nordkraft og Aalborg Bibliotekerne.
Silkeborg: KunstCentret Silkeborg Bad i samarbejde med Silkeborgguiderne, Hakkehuset, Bibliotekerne og Outdoor Institute.
Møn: Liselund Laboratorium i samarbejde med Nationalmuseet, Naturstyrelsen, Kunsthal 44, Camønoen og GeoCenter Møns Klint.
Aabenraa: Aabenraa Kommune i samarbejde med Billedkunstrådet, Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og Biblioteker og Borgerhuse i Aabenraa.
Randers: Randers Kommune i samarbejde med Randers Teater, Kunstmuseum, Naturcenter, Eventsekretariat og Bibliotekerne.
Guldborgsund: Guldborgsund Kommune i samarbejde med kunst- og kulturprojekt Her Hvor Vi Bor, Museum Lolland-Falster, Kulturhusfællesskabet Culthus, Bibliotekerne, m.fl.
Skagen: Kulturhus Kappelborg i samarbejde med Kystmuseet i Skagen, Det grå fyr, Skagens Turistforening og Bibliotek.
Roskilde: Byens Hus/Roskilde Kommune i samarbejde med Aaben Dans, Nationalpark Skjoldungernes Land, Sct. Hans Have, Danmarks Naturfredningsforening Roskilde, Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur og Roskilde Bibliotek.
Aarhus: Performing Arts Platform i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter, Aarhus Litteraturcenter, FO-Aarhus, Bureau Detours, Arkitektskolen Aarhus og Bibliotekerne.
Viborg: Viborg Kommune i samarbejde med Viborg Kunsthal, Hald Hovedgaard, Deep Forest Art Land, Naturskolen og Viborg Hovedbibliotek.
Vejle: Vejle Kommune v/ Vejle Bibliotekerne i samarbejde med Vejle Kunstmuseum, Folkeoplysningsudvalget Vejle og Danmarks Naturfredningsforening Vejle.

 

Metropolis Landskab er støttet af Nordea-fonden. Øvrig finansiering primært via kommunerne/partnerne/Metropolis samt støtte til Walking Landscapes fra Statens Kunstfond – Sammen om Kunsten og Wilhelm Hansen Fonden.

 

 

 

 

 

 

Topfoto: Nana Francisca Schottländer, Landskabninger performance, Alive Festival + SMK Thy, 2019 Foto: Richo Lund Hald