3. juli: Nanna Rosenfeldt-Olsen / Walking Landscapes Aalborg

TID: 3. juli 09.00-21.00
RUTE: Start kl. 9.00 ved Elevatoren, Gråbrødrekloster Museet, Algade 19, 9000 Aalborg.
Slut kl. 21:00 ved Skt. Nicolaj Bjerg i Sebbersund ved udgravningen til Stenkirken.
Via: Zoo, Mulighedernes Park, Oddershøj, Skrænten mellem Gl. Nibevej og Ny Nibevej, St. Restrup Herregård, Troldkirken, Sønderholm Kirkegård, Aalborgvej møder Binderup Å, Nibe skrænten, Nordjyllands Landbrugsskole, Vikingebyen i Sebbersund.
DELTAGELSE: Man kan tage del i selve vandringen, så lang tid man har lyst, man kan deltage i en udgravning, eller man kan gøre begge dele. Vil du møde Nanna et sted midt på ruten, kan du kontakte hende på: nannarosenfeldt@gmail.com. Husk gyldigt corona-pas for at deltage fra begyndelsen.
MEDBRING: praktiske sko og tøj, der passer til vejret og evt. en skovl, planteske eller lign, hvis du har dette til rådighed. Vandringen er desuden børnevenlig, så børn i alle aldre er velkomne.
KATEGORI: performance kunst
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes

 

GÅ PÅ STEN OG BEN

Næsten 2/3 af Danmarks samlede areal er landbrugsjord. Det er et derfor et sjældent fænomen her til lands, når øverste jordlag står uberørt hen. Netop dette er skrænterne mellem Aalborg og Sebbersund i Nordjylland – uberørte. Her foregår Nanna Rosenfeldt-Olsens 12 timers vandring, der samtidig er en kunstnerisk udgravning.

I ”Gå på Sten og Ben” vil deltagerne tage del i en række rituelle mikro-udgravninger, udarbejdet af visuel kunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen, på de uberørte skrænter. Tanker om fortiden, vores relation til naturen, fundne objekter og nedgravning vil spille en central rolle på denne vandring og i samtalen om den. Vandringen, udgravningerne og den efterfølgende samtale om den fælles oplevelse vil være omdrejningspunkt på Nanna Rosenfeldt-Olsens vandring.

 

OM KUNSTNEREN:

Nanna Rosenfeldt-Olsen (Dk, 1985) er visuel kunstner og hendes arbejde er mangesidigt og udforskende inden for emner som natur, kvindelighed, ordenssystemer, institutioner, samt forhistorie og evolution. Dette kommer til udtryk igennem performance, skulptur, installation, tryk og foto. I performance praksissen er mødet med publikum ofte i centrum. I hendes studiepraksis er materiale- og form-undersøgelser i centrum. De seneste år har hun bl.a. arbejdet i keramik, latex, aluminium, gips, træ, glas, textil og med ready-mades. Skulpturerne bliver hyppigt integreret i steds-specifikke installationer. Ofte inkorporeres performative elementer i værkerne. Rosenfeldt-Olsen har en MFA fra School of the Art Institute of Chicago (2018). Hun har udstillet værker/ performances i USA, Tyskland og Danmark.

DOKUMENTATION

VIDEOS

3. juli kl. 9

3. juli kl. 10

3. juli kl. 11

3. juli kl. 12

3. juli kl. 13

3. juli kl. 14

3. juli kl. 15

3. juli kl. 16

3. juli kl. 17

3. juli kl. 18

3. juli kl. 19

3. juli kl. 20

3. juli kl. 21

X