3. juli: Nanna Rosenfeldt-Olsen / Walking Landscapes Aalborg

TID: 3. juli 09.00-21.00
RUTE: Start kl. 9.00 ved Elevatoren, Gråbrødrekloster Museet, Algade 19, 9000 Aalborg.
Slut kl. 21:00 ved Skt. Nicolaj Bjerg i Sebbersund ved udgravningen til Stenkirken.
Via: Zoo, Mulighedernes Park, Oddershøj, Skrænten mellem Gl. Nibevej og Ny Nibevej, St. Restrup Herregård, Troldkirken, Sønderholm Kirkegård, Aalborgvej møder Binderup Å, Nibe skrænten, Nordjyllands Landbrugsskole, Vikingebyen i Sebbersund.
DELTAGELSE: Man kan tage del i selve vandringen, så lang tid man har lyst, man kan deltage i en udgravning, eller man kan gøre begge dele. Vil du møde Nanna et sted midt på ruten, kan du kontakte hende på: nannarosenfeldt@gmail.com. Husk gyldigt corona-pas for at deltage fra begyndelsen.
MEDBRING: praktiske sko og tøj, der passer til vejret og evt. en skovl, planteske eller lign, hvis du har dette til rådighed. Vandringen er desuden børnevenlig, så børn i alle aldre er velkomne.
KATEGORI: performance kunst
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes

 

GÅ PÅ STEN OG BEN

Næsten 2/3 af Danmarks samlede areal er landbrugsjord. Det er et derfor et sjældent fænomen her til lands, når øverste jordlag står uberørt hen. Netop dette er skrænterne mellem Aalborg og Sebbersund i Nordjylland – uberørte. Her foregår Nanna Rosenfeldt-Olsens 12 timers vandring, der samtidig er en kunstnerisk udgravning.

I ”Gå på Sten og Ben” vil deltagerne tage del i en række rituelle mikro-udgravninger, udarbejdet af visuel kunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen, på de uberørte skrænter. Tanker om fortiden, vores relation til naturen, fundne objekter og nedgravning vil spille en central rolle på denne vandring og i samtalen om den. Vandringen, udgravningerne og den efterfølgende samtale om den fælles oplevelse vil være omdrejningspunkt på Nanna Rosenfeldt-Olsens vandring.

X