Metropolis som Storbylaboratorium

Se mere om vores udviklingsaktiviteter, netværk, laboratorier, residency-program, etc. for kunst i det offentlige rum:

METROPOLIS SOM STORBYLABORATORIUM


Om Metropolis som Storbylaboratorium

Metropolis er et storbyteater og -laboratorium for den stedspecifikke, tværgående, internationale, samfundsrelevante scenekunst, der sprænger de fysiske, formmæssige og æstetiske rammer for, hvad et teater kan være. 

I denne ramme skabes kunsten i, med og om byen og dens borgere, og Metropolis faciliterer møder mellem kunstnere, borgere og byen gennem sit program af nedslag i byen. Byen danner de scenografiske og æstetiske rammer, leverer gemte historier og narrativer og giver samtidigt en naturlig kontaktflade til tilskuere og borgere.

Metropolis er nu et af de europæiske orienteringspunkter for folk, der beskæftiger sig med kunst, der arbejder på tværs af faglige grænser og engagerer sig i byen.

Ud over Metropolis’ sommersæson, hvor vi præsenterer forestillinger og kunstneriske projekter i København for en bred skare af publikum/deltagere, er vi året rundt engageret i udviklingsaktiviteter for kunst i det offentlige rum:

Vi deltager i den EU-støttede platform for kunst i det offentlige rum, In Situ, hvor vi koproducerer og samarbejder med 20 andre teatre/festivaler i Europa og skaber udviklingsmuligheder for den stedspecifikke kunst. 

Vi er partner i det store udviklingsprojekt UrbCulturalPlanning, der implementerer ‘cultural planning’ som metode til udvikling af byområder i regionerne omkring Østersøen.

Metropolis Residencies er vores researchprogram for kunstnere, som arbejder i det offentlige rum. Med støtte fra Statens Kunstfond inviterer vi hver sommer en gruppe unge kunstnere til at arbejde i en måned i København med at udvikle stedspecifikke projekter og praksis.

Vi organiserer seminarer og workshops, herunder Metropolis Laboratory / Nordic Urban Lab, hvor kunstnere, arkitekter og byudviklere får mulighed for at arbejde sammen i nye konstellationer på tværs af faggrænser, vaner og fordomme, og hvor også den brede offentlighed inviteres til at deltage.

Se mere om de enkelte aktiviteter her:
METROPOLIS SOM STORBYLABORATORIUM