UDVIKLING: Metropolis som Storbylaboratorium

Se mere om vores udviklingsaktiviteter, netværk, laboratorier, residency-program, etc. for kunst i det offentlige rum:

METROPOLIS SOM STORBYLABORATORIUMMetropolis Residencies – Choreographing the City (2019) / Florent Golfier

Om Metropolis som Storbylaboratorium

Metropolis er et storbyteater og -laboratorium for stedspecifik, international scenekunst. Metropolis skaber kunst i, med og om byen og dens borgere og arbejder tværæstetisk med nye udtryk for scenekunsten i samspil med arkitektur, design, lyd, digitale medier og billedkunst.

Vores mission er at sprænge rammerne for, hvad et teater kan være. Vi ønsker at skabe et kunstnerisk rum, der er nyskabende og engagerende, hvor kunstnere kan engagere sig i storbyen og dens mennesker, forholde sig til samtiden og være med til at skabe en fremtid.

Metropolis griber fat i spørgsmålet om, hvordan kunsten kan relatere sig til et i stigende grad konfliktfyldt samfund, hvor øget mangfoldighed, marginalisering og globalisering udfordrer vores byer og kalder på øget innovation, rummelighed og forskellighed.

Ved siden af vores sommersæson med forestillinger i København er vi derfor året rundt engageret i udviklingsaktiviteter for kunst i det offentlige rum.

Inseparable Together af Nana Francisca Schottländer (In Situ)

Aktiviteter

Vi deltager i den EU-støttede platform for kunst i det offentlige rum, In Situ, hvor vi koproducerer og samarbejder med 20 andre teatre/festivaler i Europa. In Situ har været banebrydende ift. at fremme viden, kunstneriske produktioner og formidling af stedsbaseret kunst. EU’s kulturprogrammer har løbende støttet netværket.

Metropolis har været inspiration for det EU Interreg-støttede udviklingsprojekt UrbCulturalPlanning 2019-21, der implementerer kulturel stedsudvikling som metode til udvikling af bydele i en række byer omkring Østersøen.

Metropolis Residencies er vores researchprogram for kunstnere, som arbejder i det offentlige rum. Med støtte fra Statens Kunstfond inviterer vi hver sommer en gruppe unge kunstnere til at arbejde i en måned i København med at udvikle stedspecifikke projekter og praksis.

Vi organiserer seminarer og workshops, herunder Metropolis Laboratory / Nordic Urban Lab, hvor kunstnere, arkitekter og byudviklere får mulighed for at arbejde sammen i nye konstellationer på tværs af faggrænser, vaner og fordomme, og hvor også den brede offentlighed inviteres til at deltage.

Vi er en del af det treårige tværkunstneriske research-projekt Circus Without Circus 2021-23, der har parret 18 kunstnere – 9 cirkuskunstnere og 9 kunstnere fra andre felter – som to og to skal arbejde sammen på residencies og udforske arbejdsmetoder og kunstnerisk udveksling på tværs af discipliner.

La Transhumante af Johann Le Guillerm (Metropolis 2017) – foto: Maja Nydal Eriksen

Se mere om de enkelte aktiviteter her:
METROPOLIS SOM STORBYLABORATORIUM