23. september: Lisa Christiane Lertoft / Walking Landscapes Aarhus

TID: 23. september, kl. 07:00-19:00
KATEGORI: Performance
RUTE: Fra krydset ved Nordre Ringgade og Randersvej og til krydset mellem Strandvejen og Marselis Boulevard

Kærlig hilsen fra Ringen

Som tilflytter til Aarhus fik Lisa Christiane Lertoft at vide, at… ’alt, der ligger uden for Ringgaden, er ikke Aarhus’. Sidenhen har hun undret sig over udtalelsens skarpe skillelinje. For til trods for ringenes opdeling, er der hver dag en masse mennesker og trafik, som strømmer gennem byens to membraner. Til sammen skaber Ringvejen og Ringgaden rammerne for en diffusion af liv. Liv, der skaber, gør og agerer Aarhus.

Denne undren lå til grund for Lisas vandring, der udfoldede sig langs Ringgaden og Ringvejen. Hver vandrede time genererede et brev, der indkapslede og berettede om timens observationer. Vandringen blev således motoren bag 12 breve, der blev efterladt i landskabet eller i postkasser langs ruten.

Brevene indkapslede et sanseligt portræt af livet langs ruten og indeholdt en beretning om de passage-steder, vi ellers tager for givet.

OM KUNSTNEREN

Lisa Christiane Lertoft er en praktiserende nostalgiker med et omsorgsfuldt øje for omgivelsernes små detaljer. Hendes kunstneriske felt befinder sig inden for skriften, som hun anvender i forsøget på at indfange små og fine fornemmelser. Hun holder pennevenskabet i live med et antal pennevenner, der efterhånden ikke kan tælles på to hænder.
____________________________________________________________________

DOKUMENTATION

VIDEOSAMMENDRAG FRA D. 23. SEPEMBER 2021

VIDEOS

23. sept. kl. 7

23. sept. kl. 8

23. sept. kl. 9

23. sept. kl. 10

23. sept. kl. 11

23. sept. kl. 12

23. sept. kl. 13

23. sept. kl. 14

23. sept. kl. 15

23. sept. kl. 16

23. sept. kl. 17

23. sept. kl. 18

23. sept. kl. 19

CREDIT: Lisa Christiane Lertoft