14. september: Charlotte Grum / Walking Landscapes Roskilde

TID: 14. september kl. 18.00-06.00
KATEGORI: Performance
RUTE: Ruten er loops af en times varighed ud fra Slottet, Bistrup Bakke 5. Loops, der vil blive formet af de humane og non-humane kroppe, der er til stede på det tidspunkt.
DELTAG: I tidsrummet kl. 18 til kl. 6 vil mennesker og dyr kunne deltage i vandringen hvert halve klokkeslæt, hvor Charlotte vil passere slottets indgang. Det kræver ikke tilmelding. Du kan deltage blot ved at møde op ved ”Slottet”, Bistrup Bakke 5, kl. 18.30, 19.30, 20.30, osv. frem til kl. 5.30 og koble dig på vandringen. Charlotte medbringer en soldreven staldlygte, som kan bruges, så længe dagens opsparede sol tillader det. Øvrige lommelygter og lys fra mobiltelefoner er ikke muligt på vandringen, og telefoner holdes slukket. Ifør dig praktisk og varmt tøj og vandresko til al slags underlag. Du skal være godt gående og tage eget ansvar for at færdes i mørke. Det er en udforskende ekspedition, ikke en arrangeret rute.
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes

 

NATTENS HABITAT

Hvordan ville tilværelsen se ud, hvis mennesket var natdyr?

Hvordan taler nattens landskab til os som kroppe og mennesker? Og hvilket landskab taler? Hvem og hvad bebor nattens habitat?

Det vil jeg undersøge på min vandring gennem natten på Sankt Hans og inviterer publikum til at tage del i det stof, natten er gjort af.

Landskabet ændrer sig, når mørket skaber andre navigationspunkter, hellesteder og værn for nattevandrere. Humane og non-humane kroppe som bygninger, træer, fjord og jord vil forbinde sig til hinanden på andre måder, når lyset svinder, og mørket tager over.

Bevægelserne bliver langsommere, mere undersøgende, lyttende, vejrende. De individuelle kroppe opløses og antager nye former, indgår i nye alliancer, frastødes og tiltrækkes af andre egenskaber end i dagslys.

Vandringen vil foregå i loops med ”Slottet” som centrum og bevæge sig ud og tilbage igen i stadig nye retninger. Slottet som tilbagevendende centrum giver deltagere mulighed for at vandre med – og det skaber en gentagende rytme, når det tiltagende mørke kryber ind i kroppen og sanses med hud og hår. En kropsliggjort kortlægning af et landskab i forandring. De samme steder vil fremstå anderledes i det vigende lys og det stigende mørke. Et nyt landskab vil opstå, når vi bevæger os i forhold til nattens stier og steder. En soldreven staldlygte vil være eneste stadig aftagende lyskilde på turen.

Vandringen vil foregå i stilhed kun afbrudt af live-rapporteringen hver hele time. Her kan publikum tale med eller være tavse.

Bonusinfo:

”Slottet” er en af de ældste bygninger på Sankt Hans og er for tiden ramme for Fønix, Roskilde Kommunes beskæftigelsestilbud for langtidsledige.

Lygtemænd og -kvinder hører til den gamle overtro i Skandinavien. De skulle efter sigende være små væsener, der er udstyret med en lygte og være i stand til at opdele sig og blive til flere.

Naturguide.dk beskriver, hvordan metangas fra rådnende plantematerialer i moseområder kan selvantænde og sandsynligvis gav stof til folkefortællingerne. Dræning og dyrkning af vådområder gør lygtefolket til en uddøende art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM KUNSTNEREN

Charlotte Grum er installationskunstner og socialpsykolog. Hun udforsker forholdet mellem krop, subjektivitet og materialitet i performative situationer i det offentlige rum. Landskaber er aldrig uskyldige og altid beboet af andre humane og non-humane dyr, der bruger de habitater, vi mennesker bevæger os igennem. Charlotte lader sin menneskelige krop og sit humane køds skrøbelighed/vedholdenhed/porøsitet indgå i de performative situationer og lader den udstrakte tidslighed gnave sig ind i kroppen som en solidarisk stræben med andre levende arters udsathed.

Hun er inspireret af psykogeografiens genlæsning af steder og udfordrer gerne dominerende fortællinger, så andre(s) stemmer kaldes frem.

www.charlottegrum.dk

 

DOKUMENTATION

VIDEOSAMMENDRAG

VIDEOS – de enkelte nedslag

14. sept. kl. 6

14. sept. kl. 7

14. sept. kl. 8

14. sept. kl. 9

14. sept. kl. 10

14. sept. kl. 11

14. sept. kl. 12

14. sept. kl. 13

14. sept. kl. 14

14. sept. kl. 15

14. sept. kl. 16

14. sept. kl. 17

14. sept. kl. 18

Foto: Katrine Nilsen

X