Ane Bonde Rolsted Walking Landscapes Vejle

18. oktober: Ane Bonde Rolsted / Walking Landscapes Vejle

TID: 18. oktober 08.00 – 20.00
KATEGORI: Fotografi
RUTE: Fra Grejs til Grejs Å, ind til Vejle og ud langs fjorden

 

KORTLÆGNING AF NATUR

Hvad sker der med vores færden, når vi færdes efter kort?

Kortlægning assisterer os i vores færden, men former også, hvordan vi anskuer vores virkelighed.

I en tid, hvor kort over landskaber, vejnet, spiselige svampe og konceptualiserede stisystemer former vores forståelse af vores omverden, ønskede Ane Bonde Rolsted at skabe en ny kortlægning af natur baseret på sensorik og taktilitet. 

Gennem et hjemmebygget kamera (bygget af affaldstræ, bøger fundet på lossepladsen, kasserede kameraer) og dets slørede, forstyrrede og taktile fotografi, streamede, fotograferede og printede hun små bidder af landskabets lys, farver og linier. Hver lille bid er en del blev en del af hendes kortlægning af natur.  

For hvad sker der med mennesker, når de færdes på uanlagte veje? Når kroppen udfordres af naturens landskaber og forhindringer, når den bevæges langsomt; sansende, snusende?

Ane skabte ikke en topografisk kartografi, men sigtede efter en sensorisk kartografi af landskabet uden for stierne. Hun fulgte linjerne i landskabet, i træerne, i de visne blade, vandvejene og vandspejlene. Linier, strukturer og teksturer, der gav anledning til at færdes i naturen på nye måder og til at anskue omgivelserne fra et nyt perspektiv. 

Det primære kamera var bygget af kasserede Lademanns leksikoner og dele af brugte, aflagte kameraer. Men grundprincippet var simpelt: har du en kasse, så kan du lave et kamera! 

Efter turen samlede Ane fotografierne i en kort/fotobog.

OM KUNSTNEREN

Ane Bonde Rolsted er visuel antropolog og fotograf. Hun arbejder med et særligt blik for den kulturelle og sociale kontekst, med perception og sensorik. Ane Bonde Rolsted kombinerer film, eksperimentelt fotografi, fotobøger og tekst i arbejdet med temaer som natur, døden og kød.

 

DOKUMENTATION

VIDEOS – de 13 nedslag

18. okt. kl. 8

18. okt. kl. 9

18. okt. kl. 10

18. okt. kl. 11

18. okt. kl. 12

18. okt. kl. 13

18. okt. kl. 14

18. okt. kl. 15

18. okt. kl. 16

18. okt. kl. 17

18. okt. kl. 18

18. okt. kl. 19

18. okt. kl. 20

 

 

Foto 1: Jonas Normann
Foto 2: Ane Bonde Rolsted