Talking Landscapes Liselund Møn Metropolis

Talking Landscapes – Liselund Laboratorium Møn

Samtaler i landskabet
DATO: Juni 2022 – datoer og nærmere info følger
STED: Liselund Have, Møn
KATEGORI: Iscenesatte samtaler

 

Ord er magtfulde og forandrer konstant vores verden. Men hvor bevidste er vi om, hvordan vi bruger dem? Og om, hvordan vi taler til hinanden og på vegne af hinanden? Og hvad sker der, hvis vi ændrer måden, vi taler sammen på?

Vi er vant til, at menneskene er i centrum. Det er os, der taler – på egne vegne og på vegne af alt det, der omgiver os. Men hvad ville der ske, hvis vi i stedet gav ordet til naturen og fænomenerne omkring os? Hvordan kan vi skabe et mere ligeværdigt forhold mellem menneskene og det andet-end-menneskelige, hvor alle har lige meget at skulle have sagt?

TALKING LANDSCAPES er en række samtaler og udvekslinger i landskabet, der gør op med den måde, hvorpå vi sædvanligvis kommunikerer. Med og uden ord. Med og uden krop. Med og uden objekter.

Samtalerne iscenesættes i Liselund have og undersøger vores forestillinger om stedet, dets identitet, historie og fremtid. En række kunstnere og videnskabsfolk udvikler sammen nye metoder til at udveksle. Ønsket er at finde en ny balance, en ny måde at tale om fortiden og nutiden, så vi kan skabe en anden fremtid.