SPOR

I dag er det stort set umuligt at fare vild i landskabet. Alt er gennemreguleret, opdyrket og effektiviseret. Man er tvunget til at gå langs trafikerede veje, kæmpemæssige markskel og faste stisystemer, hvis der overhovedet er nogen. Det er stort set umuligt at fare vild i Danmark.

Jeg vil genfortrylle oplevelsen af at vandre i naturen, genopdage de hemmelige steder og opfordre jer til at gå ud i krattet og lede efter dem, også selvom man er voksen. For de er der heldigvis endnu, de hemmelige steder, men du skal være opmærksom og lede godt efter.

Hvor
Du kan vandre i hvilket som helst landskab – også et urbant.

Hvad skal du gøre

Følg et tilfældigt spor gennem landskabet uden på forhånd at kende retning eller destination.

Forestil dig, at du er et dyr eller insekt. Du skal ikke noget bestemt. Oplevelsen forstærkes, hvis du også vælger at bevæge dig som et dyr eller insekt.

Mærk efter, og forsøg at lade sporet komme til dig frem for bevidst at lede efter et.

Følg f.eks. en dyreveksel eller en lille uanselig sti, der forsvinder i krattet. Gå langs et levende hegn hen over marken, eller hop ned i vandløbet, og følg det vilkårligt. Måske falder du over et gammelt jernbanespor eller et stengærde, der fører på tværs af landskabet i en helt anden retning, end du normalt bevæger dig. Måske du finder nogle bær eller frugter, som danner et nyt spor og fører dig i en ny retning.

Hvor og hvad er dit spor?
Find dit spor, følg det, og lad det forføre dig.

Efter

Har oplevelsen ændret måden, hvorpå du oplever landskabet?
Har sporet ført dig et andet sted hen, end du var før?
Og har det skærpet din opmærksomhed på planterne, insekterne, det uanselige og den vilde natur, du selv er en del af?

Koncept: billedkunstner Søren Lose
www.metropolis.dk/soeren-lose-guldborgsund

 


Denne gør-det-selv-vandring er en af 140 Walking Landscapes-kunstneres forslag til en anderledes oplevelse i landskabet.

Se de øvrige gør-det-selv-vandringer her.

Walking Landscapes er en del af Metropolis Landskab 2021-23 – et kulturprojekt i 12 kommuner, der bringer kunst og natur sammen om at skabe nye oplevelser i og af de landskaber, der omgiver os. Præsenteres med støtte fra Nordea-fonden og de lokale partnere – hovedpartner i Guldborgsund er Guldborgsund Kommune.