OVERFLOWING

Følg den elektriske strøm, som om det var en flod.

Hvor

Start gerne der, hvor du bor.

Hvad skal du gøre

1. Undersøg ledningsnettet i dit område. Som regel kan du finde et detaljeret kort over ledningsnettet på kommunens hjemmeside. Nøgleord: Transformatorstation, Højspændingsledning, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

2. Vælg en ledning/et kabel, som du vil følge, og studer dens rute. Kan man vandre her? Hvilket terræn og hvilke steder vil du møde på vejen? Hvem bebor ellers disse steder?

3. Udvælg enkelte steder langs ruten, og skriv et manuskript for hvert sted ud fra disse instrukser: Hovedpersonen er din fysiske krop, ledningsnettet er verden, og det specifikke sted er ramme for fortællingen.

4. Udfør vandringen. Vær opmærksom på, at du bliver både hørt og set af alt omkring. Tal og bevæg dig, som om du beskriver dele af din krop – med opmærksomhed og nærvær i hjertet.

Koncept: billedkunstner Arnar Ómarsson
www.metropolis.dk/arnar-omarsson-aarhus


Denne gør-det-selv-vandring er en af 140 Walking Landscapes-kunstneres forslag til en anderledes oplevelse i landskabet.

Se de øvrige gør-det-selv-vandringer her.

Walking Landscapes er en del af Metropolis Landskab 2021-23 – et kulturprojekt i 12 kommuner, der bringer kunst og natur sammen om at skabe nye oplevelser i og af de landskaber, der omgiver os. Præsenteres med støtte fra Nordea-fonden og de lokale partnere – Performing Arts Platform, Aarhus Litteraturcenter/LiteratureXchange og Dokk1 med støtte fra Aarhus Kommune.

Foto: Arnar Ómarsson