Open call – Walking Landscapes 2021

EFTERLYSES: 130 kunstnere til at vandre gennem det danske landskab

Metropolis og 12 kommuner over hele landet søger 130 kunstnere til WALKING LANDSCAPES.

Walking Landscapes kobler kunst og natur med et program af i alt 130 kunstnerskabte vandringer gennem vidt forskellige danske landskaber i perioden juni til oktober 2021.

Kunstnerne skal vandre 12 timer gennem forskellige landskaber og sender livstegn via live-stream hver time. Disse nedslag kan være en performativ handling, fortælling, samtale/møde, interaktion med stedet, indsamling af materiale, m.v. helt afhængig af konceptet. Publikum kan inviteres til at deltage undervejs.

Der søges stor kunstnerisk diversitet i projektet. Dette open call er derfor for både performere/iscenesættere, dansere/koreografer, billedkunstnere, musikere/komponister/lydkunstnere, forfattere/dramatikere, (landskabs-)arkitekter, film- og fotokunstnere, scenografer, designere/kunsthåndværkere og andre med relevante kunstfaglige og kunstrelaterede kvalifikationer og erfaringer inden for samtidskunst.

Projektet forudsætter, at kunstneren har interesse for og kan arbejde med temaet ”landskaber”. Kunstneren opfordres til at se dette som en mulighed for at deltage i et kunstnerisk, tværfagligt udviklingsprojekt med fokus på at udvikle og opkvalificere den stedspecifikke vandringskunst.

Kunstneren skal have kendskab til den by/egn, han/hun vandrer i. De deltagende kommuner er:
Bornholm – Frederikshavn/Skagen – Nykøbing Falster/Guldborgsund – Randers – Roskilde – Silkeborg – Vejle – Viborg – Vordingborg/Møn – Aabenraa – Aalborg – Aarhus

 

OM WALKING LANDSCAPES
Walking Landscapes er en kunstnerisk kortlægning af 12 helt forskellige landskaber, der kan rammesætte den ønskede dialog mellem kunst og natur: naturlandskaber, kulturlandskaber og bylandskaber – midt mellem by og land.

Formålet med vandringerne er at fortolke og formidle de valgte landskaber gennem vidt forskellige kunstneriske perspektiver. Ud over de lokale potentialer ser vi projektet som en landsdækkende manifestation og symbolsk handling i en tid, hvor mennesker og natur skal finde en ny balance.

Kunsten kan bidrage med vigtige perspektiver på samfundsudviklingen og -situationen. Dette projekt giver mulighed for at udvikle ny kunstpraksis, nye fortællinger, ny stedsbevidsthed og nye fremtidsperspektiver. Vandringerne tilrettelægges og formes af de enkelte kunstnere i relation til det overordnede formål samt de gældende dogmer (se nedenfor).

De specifikke landskaber/områder i hver kommune, hvor der vandres, vælges i samarbejde med kommunen og de lokale partnere.

Konceptet bygger på Wa(l)king Copenhagen i sommeren 2020 – et projekt skabt af Metropolis og 100 kunstnere som en kunstnerisk manifestation i en coronatid.

– Se her for inspiration og eksempler på vandringer: WA(L)KING COPENHAGEN

 

VANDRINGERNE
Vi vil gerne invitere 10 kunstnere til at skabe og foretage individuelle vandringer i hver af de 12 kommuner, dog 20 kunstnere i Aalborg – i alt 130 kunstnere og 130 vandringer.

Vandringerne gennemføres fortløbende fra medio juni til medio oktober, 10 dage i hver kommune.

Foreløbig tidsplan (ændringer kan forekomme frem til 1. feb.):

Bornholm // 11.-20. juni
Aalborg // 21. juni-10. juli
Silkeborg // 11.-20. juli
Møn // 21.-30. juli
Aabenraa // 31. juli-9. aug.
Randers // 10.-19. aug.
Guldborgsund // 20.-29. aug.
Skagen // 30. aug.-8. sept.
Roskilde // 9.-18. sept.
Aarhus // 19.-28. sept.
Viborg // 29. sept.-8. okt.
Vejle // 9.-18. okt.

Der arbejdes både med online-publikum gennem live-stream og med mulighed for at deltage live. Det er op til den enkelte kunstner at finde et greb for publikumsdeltagelse, der passer til konceptet samt til gældende corona-restriktioner. F.eks. fælles vandring på dele af ruten, publikum på enkelte stop/steder, en vandringsguide til at vandre på egen hånd, etc.

Dogmer for vandringen:
– vandringen varer 12 timer
– vandringen skabes og gennemføres af én kunstner, som dog kan arrangere møder undervejs
– kunstneren sender livstegn via live-stream hver time
– der udvikles et koncept for live publikumsdeltagelse

De inviterede kunstnere honoreres med kr. 10.000 plus evt. omkostninger. Teknisk udstyr til live-streaming udlånes.

Der holdes i hver kommune en forberedende heldags-workshop plus introduktion til udstyr/streaming for de deltagende kunstnere samt løbende mentoring/sparring efter aftale. Der afholdes desuden jævnligt online inspirations-sessions med fagfolk inden for natur/kunst og andre relevante felter.

 

ANSØGNINGSPROCES
Deltagende kunstnere har en relation/tilknytning til de kommuner, de søger om at skabe til. Hver kunstner gennemfører én vandring, men kan søge om at deltage i op til 3 forskellige kommuner under forudsætning af, at den lokale tilknytning er på plads. Lokal tilknytning kan f.eks. være at være bosiddende, have sommerhus i området, besøge stedet jævnligt, være opvokset, have arbejdet intensivt i området, m.m.

Der holdes uforpligtende online informationsmøder for interesserede kunstnere, hvor projektet og processen præsenteres i detaljer, og hvor I kan stille spørgsmål:
Tirsdag 26. januar kl. 16.00-17.30
Mandag 1. februar kl. 16.00-17.30
Mandag 8. februar kl. 16.00-17.30 (engelsk)
Fredag 12. februar kl. 12.00-13.30

Ansøgningen skal indeholde:
Ansøgningsskema – download her
CV
Links til fotos/video af tidligere arbejde (alternativt kan en portfolio med fotos vedhæftes som pdf)

Ansøgningen sendes til nedenstående mailadresse. Tilmelding til informationsmøderne på samme mail.
Send til: landskab@kit.dk

Ansøgningsfrist: 15. februar 2021

De deltagende kunstnere vælges i fællesskab af Metropolis samt de kunstfaglige partnere i de enkelte kommuner. Der kan forventes svar på ansøgninger senest 1. april.

 

Metropolis er en international platform for performance og kunst i det offentlige rum med base i København og organiseret af Københavns Internationale Teater. Walking Landscapes organiseres og finansieres sammen med de medvirkende kommuner/partnere med støtte fra bl.a. Statens Kunstfond.