DET EUROPÆISKE TEATER 1994-96

Det Europæiske Teater var en fællesbetegnelse for en lang række projekter, som havde til formål at udbygge forbindelser mellem scenekunst i København og det øvrige Europa. Projektet var et samarbejde med Kanonhallen og Kulturby 96, som ydede en treårig støtte til projektet.

Åbningsforestillingen var den internationale koproduktion Sarajevo i 1994 (se forside foto), forankret i Det nye Europa, som netop var en integreret del af Det Europæiske Teater.

Det Europæiske Teater arbejdede på tre forskellige fronter. Præsentation af en række markante, kreative byer i Europa, gæstespil, europæiske som danske, og endelig iværksættelse af en række samarbejdsprojekter og internationale seminarer. Toni Cots var projektets koordinator.

Zagreb, Budapest og Barcelona

De udvalgte byer var Zagreb (1993), Budapest (1994), Barcelona (1995) samt St. Petersborg, som blev præsenteret løbende af Kulturby 96 i kulturbyåret.

Zagreb, Kroatiens hovedstad, gik netop i 1993 igennem nogle afgørende svære år. Midt i dannelsen af en ny stat, interne opgør mellem liberalister og neokonservative politikere, og midt i den mest omfattende regionale krise i Europa siden anden verdenskrig, var gennemførelse af et kulturudvekslingsprojekt både politisk og logistisk yderst problematisk. Angsten for, at projektet blev taget til indtægt for den nye stat, var til stede. Det at sikre, såvel den nødvendige opbakning i Kroatien for dets kunstnere, som uafhængighed i såvel programvalg som politisk ståsted, blev et mål i sig selv.

Byen besluttede at bakke op omkring projektet vel vidende, hvor vigtig udtryksfrihed og kulturelle forbindelser til udlandet var netop på det tidspunkt, og med Croatian Institute for Movement and Dance og Eurokaz-festivalen som hovedsamarbejdspartnere mente vi at have sikret en politisk uafhængighed. Zagreb blev ikke nogen publikumssucces, det var ikke helt uventet. Det var et par år for tidligt. Zagreb viste sig stadigvæk at befinde sig i en “ikke-acceptabel” grænsezone, og programmet var totalt ukendt. Hertil kom, at tilblivelsen af det ny Europa ikke lå højt på den almindelige danske dagsorden. Men Zagreb var en afgørende vigtig begivenhed for de unge Zagreb-kunstnere, der for første gang nogensinde skulle “eksportere” deres kultur. Den nu herhjemme så velkendte Zlakto Buric var i øvrigt det uundværlige bindeled mellem kunsteliten i Zagreb og København.

Programmets højdepunkter var Branco Brezovecs frapperende Tre Søstre, Liljana Zagorac’ danseforestilling og velbesøgte udstillinger på Færgen Kronborg, ikke mindst Zoran Filipovic’ Diary of Death om hans egen families flugt.

Budapest havde et mere publikumsvenligt, vestligt orienteret repertoire, hvor ikke mindst The Chinese, opført af Ungarns førende teater Katona József Theatres, koreografen Yvette Bozsiks The Countess og den morsomme Sofa Trio vakte opsigt. Bozsik har siden samarbejdet med Anita Saij i sidstnævntes Katarsis. Hertil kom et frugtbart samarbejde mellem de herboende, men i Ungarn fødte Tamás Vetö og Anton Kontra.

Af by-projekterne var Barcelona, som blev gennemført i tæt samarbejde med COPEC, The Catalonian Institute of Culture i København, den største og den mest succesrige. Programmet afspejlede også byen Barcelonas bevidste og mangeårige satsning på både den folkelige og avantgardistiske kultur. Åbningen af festivalen på Gammel Dok var lagt i hænderne på Xarxa Teatre, som med overdådig “middelalderlig” fyrværkerikunst viste, hvad folkelige spanske fiestatraditioner formår. Sémola Teatres totalteaterforestilling Híbrid i Kanonhallen om bourgeoisiets diskrete charme var ikke mindre spektakulær, og Los Los’ mimiske, sorthumoristiske forestilling fik stor succes i Spejlteltet, mens der var delte meninger om Rosa Sánchez’ installation om krop, sex og samfund. Et godt danseprogram præsenterede den moderne spanske dans’ grundlægger Cia. Gelabert-Azzopardi, efterfulgt af to af Spaniens toneangivende kompagnier Mal Pelo og Àngels Margarits Mudances. Sidstnævnte deltog også i et omfattende og velbesøgt videodansprogram i Dansens Hus med videodansworkshop med Nuria Font. Endelig var der ny flamenco med sangeren Mayte Martin og danseren La Tani.

LOS LOS

Danmark i Europa, Europa i Danmark

Det var Det Europæiske Teaters erklærede mål at bruge projektet som et redskab til udveksling. Dels ved at give de danske teater-, danse- og performancekompagnier øgede muligheder for at samarbejde med europæiske kunstnere og turnere i Europa. 10 danske kompagnier sluttede sig til projektet: Cantabile 2, Dance Lab, Hotel Pro Forma, Kom De Bagfra, Mammutteatret, Metropole, Teater Tango, Tin Box, Von Heiduck og Odin Teatret.

Kompagniernes tilknytning til projektet varierede fra det symbolske til et reelt samarbejde. Alle grupperne blev dog i den treårige periode præsenteret med forestillinger i Kanonhallen, heraf mange prægtige bud på nye fortolkninger og nye teaterformer: Cantabile 2’s Helvedet og senere krigstrilogi, Mammutteatrets fortolkning af Kafkas Slottet og siden Da æslet så englen, som byggede på Nick Caves forlæg, Hotel Pro Formas forurolignede Snehvides billeder, Kom De Bagfra med Pa t- XX og senere Foredraget på Nationalmuseet, Dance Labs stort tænkte vovestykke Katarsis med en uhørt spændende lydside med Diamanda Galás, Ars Nova, det finske råbekor og Einstürtzende Neubauten, Metropols populære Lipstick Killer, Tin Box’ samarbejde med Nigel Charnock, Teater Tangos stærke, rene Endelig Alene i samarbejde med Michael Kvium og Joachim Holbek og endelig Von Heiduck, der fik sat sindene i bevægelse først med Peepshow no. 3 & 4 og siden med en fortolkning af H.C. Andersens Metalsvine.

Blandt de mange udenlandske gæstespil i 1994-96 fandt man ikke kun verdensteater på højeste niveau med Patrice Chéreaus Dans la solitude des champs de coton og Howard Barkers Hated Nightfall, men også stærke bud på klassikeriscenesættelser, som den rumænske instruktør Silviu Purcarete og Nationalteatret i Craiovas opsætning af Fædra, der forinden havde været hovedattraktion på Avignon-festivalen. Den feterede belgiske performanceinstruktør Jan Fabre vendte tilbage til København med Universal Copyrights 1 & 9 og en monolog Elle était et elle est, même, fremstillet af Els Déceuklier, begge interessante, men ikke helt overraskende bud på performancekunst lige nu. Et nyt ambitiøst, vittigt og alligevel grumt udspil kom fra Theatre de Complicités Foe med udgangspunkt i J. M. Coetzees bearbejdning af Defoes Robinson Crusoe.

Europe, Body and Words: Tre seminarer

European Performance and Theatre towards the Year 2000 (1994), Body: Ritual – Manipulation (1995) and Words: Theatre – Dialogue (1996) var de sigende titler på tre seminarer i Det Europæiske Teater. Som led i alle seminarer blev der præsenteret en række forestillinger, der alle var helt “fremme i skoen” mht. til aktualitet og æstetik. Det første seminar havde oplæg fra alle dele af Europa, herunder Anatoli Vassilijev, Knut Ove Arntzen, Tom Stromberg med et dansk opponent-panel bestående af bl.a. Henrik Sartou, Claus Lynge, Ulla Strømberg
og Kim Eden. Heiner Goebbels’ geniale, musikalske iscenesættelse af Heiner Müllers Die Befreiung des Prometheus og BAK- truppens kontroversielle Peer Gynt-fortolkning var blandt forestillingerne. Seminaret om kroppen, som blev analyseret ud fra såvel kunstneriske, antropologiske og sociologiske vinkler af prominente eksperter, som bl.a. Jean Baudrillard, Nicholaz Zurbrugg og Claire McDonald, vakte stort postyr ikke mindst grundet live-art-kunstnere som Ron Athey, hiv-smittet eksjunkie, og nydelsesaktivisten, den tidligere pornostjerne, Annie Sprinkle. Ikke mindre opsigtsvækkende var Socìetas Raffaello Sanzios autistiske Hamlet Amleto.

Vægtige forestillinger, som Howard Barkers (Uncle) Vanya, Jan Lauwers/Needcompany The Snakesong Trilogy (part 3) og den unge kinesiske Mou Sens virkelighedssøgende undergrundsteater blev præsenteret på det tredje og sidste seminar, der havde ordet som tema med vægtige oplægsholdere, som Nils Lehmann, Marianne van Kerkhoven, Janek Szatkowski og Ric Allsopp.

Det Europæiske Teaterprojekt var et længe næret ønske om at styrke samarbejdet mellem Danmark og resten af Europa. Meget lykkedes, men ikke alt, Det Europæiske Teater var en svær håndterbar model. Der var mange forskellige projekter under samme hat, både byprojekter, gæstespil og seminarer, der alle krævede forskellige indsigter og netværk. Det var også vanskeligt at rejse supplerende støtte til projektet, måske netop på grund af den uoverskuelige struktur. Tilmed var det nye Europa ikke en virkelighed, der lå højt på dagsordenen herhjemme hverken blandt publikum eller medier – og vel fortsat ikke gør det.

Den mest succesfulde del var uden tvivl de tre seminarer, hvor det lykkedes at forbinde det konkrete med det teoretiske og det sociale. En anden succes var de deltagende danske kompagnier. Flere var netop i de år på højden af deres kunstneriske formåen. Man kunne tale om en guldalder, som bragte dem fuldt på højde med deres udenlandske kollegaer. De trak samtidig det største publikum til Kanonhallen. Nogle af de danske kompagnier fik desuden via denne europæiske platform gode kontakter til udlandet, og flere gæstespillede i diverse europæiske lande.

En tredje vigtig succes var igangsættelsen af det stadig vitale Junge Hunde – et samarbejde mellem Kanonhallen og teatre i Manchester, Ljubliana, Antwerpen, Hamburg – med henblik på at skabe en europæisk platform for up-and-coming kunstnere. Der blev rykket nogle milepæle med Det Europæiske Teater, men indimellem var der seje træk. Først langt senere kunne man konstatere, at den usynlige grænse nord for Hamburg havde flyttet sig.
_____________________________________________________________________________

“Shakespeare kogt ned, til dels skrællet, totalt ribbet for ord… det er på denne seng, at Hamlet i et enkelt øjeblik bliver gennemrystet af sin egen situation, så meget at både krop og seng til sidst eksloderer i ét øredøvende, vanvittigt – verbaliseret – råb om hjælp: “Love me. LOVE me”. Ude af stand til at leve, ude af stand til at dø. For øjnene af et måbende publikum.”
Per Theil, Berlingske Tidende (om Socìetas Raffaello Sanzio)

“Müllers tekst fylder kun én A4-side, men fremførelsen tog 50 minutter, der var helt enestående gribende, intense og originale. Det var en stor teateroplevelse.”
Janus Kodal, Ekstra Bladet (om Heiner Goebbels)
____________________________________________________________________________

DET EUROPÆISKE TEATER
1993-1996

Alle forestillinger og seminarer fandt sted i Kanonhallen med mindre andet er angivet

 

Zagreb
21. AUGUST – 8. SEPT. 1993

DANSETEATER GESTA
Search and Expectation
26. 27. & 28. august

 

SCARED GIRAFFES
Swan Swamp
KONCEPT Zeljko Zorica
MUSIK/MIXET P. Oliver Jørgens
2.-4. september

 

STUDIO MARE
Sunshades; Touch the Bad Woman
KOR. Mare Sesardic
29.-31. august

 

NY DANS

LJILJANA ZAGORACS
Without Contol
KOR. Ljiljana Zagoracs
2.-4. september

 

PERFORMANCE

GRUPA KUGLA
Laborem Exercens
26.-28. august

 

NENAD DANCUO
Individual Princip; Black and White; Stop the War
AF OG MED Nenad Dancuo
29.-31. august

 

TEATER

BRANKO BREZOVEC
Three Sisters
AF Tjekhov
ISC. Branko Brezovec
6.-8. september

 

TRUKKE TROLLE
Hwiddermörken (børneteater)
7. & 8. september

 

KONCERTER

RADIOUNDERHOLDNINGSORKESTRET
MUSIK AF Sorkocevic, Papandopulo, Detoni, Beethoven
DIRIGENT Frano Krasovac
Radiohusets Koncertsal, 29. august

 

ENSEMBLET ACEZATENZ
MUSIK OG DIRIGENT Dubravko Detoni
Studio 2 i Radiohuset, 30. august

 

LOVRO POGORELIC
Soloklaver
MUSIK Bach, Beethoven, Chopin, Liszt
Radiohusets Koncertsal, 4. september

 

ZAGREB SOLISTERNE
Strygerkorps
Musik fra Kroatien, B. Britten
Christians Kirke, 5. september

 

UDSTILLINGER

CROSSING OVER
Kunstudstilling
7 unge kroatiske kunstnere, specielt udvalgt til Kbh. Dubravka Rakoci, Zeljiko Kipkes, Dalibor Martinis, Vladimir Gudac, Mladen Stilinovics, Goran Petercols, Milivoj Bejelics
Færgen Kronborg, 21. august – 8. september

 

CONTAINERKUNST
Installationer i 10 containere
Daniel Kovac & Miroslav Nemeth, Ivan Marusic, Emil Matesic, Greiner & Kropilak, Miljenko Sekulic, Helena Klakocar, Krvoje Marko Peruzovic & Ante Zaja, Simon Bogojevic, Narath og Zlatko Kopljar
Vor Frue Plads, 21. august – 8. september

 

DØDENS DAGBOG
Fotografier af Zoran Filipovic
Færgen Kronborg, 21. august – 8. september


ARKITEKTUR OG DESIGN

Ung arkitektur og design fra Zagreb
Milan Sosteric, Bojan Radonic og Goran Rako, Oleg Hrzic, Boris Ljubicic

 

NATDISKOTEK
Kroatien
Radio 101 fra Zagreb
Kanonhallens foyer, 21. august – 8. september

 

Budapest
18. – 30. AUGUST 1994
TEATER

KATONA JÓZSEF THEATRE
The Chinese
ISC. & FORF. Péter Halász
LYS/LYD József Horváth, József Petö
23.-25. august

 

DANS

COMPAGNIE YVETTE BOSZIK
The Countess
KOR. Yvette Boszik
KOMPONIST Jean-Philippe Petritier
SCEN. András Ravasz
LYS József Petö
26.-28. august

 

SOFA TRIO
Titanic and Me
ISC. & FORF. Lászlo Rókás
KOR. Margit Balogh
SCEN. István Oldal
LYS Vincent Van Tilbeurgh
18.-20. august

 

SZEGED CONTEMPORARY BALLET
Requiem
KOR. Roberto Galvan
SCEN. Zsuzsa Molnár
29. & 30. august

 

PERFORMANCE

THEATRE OR
Apparitions
ISC. Péter Lengyel
KOR. Theatre Or
LYS Zoltán Papp
21.-22. august

 

MUSIK

CONCENTUS HUNGARICUS
Det ungarske kammerorkester
MUSIK Béla Bartók, Nino Rota, Balassa Sándor
Helligåndskirken & P2, 1. oktober

 

TAMÁS VETÖ & ANTON KONTRA
MUSIK Béla Bartók, Kodály, Grieg
Radioens Koncertsal, 6. oktober

 

SZABADOS JAZZ TRIÓ
LEDER György Szabados
Copenhagen Jazzhouse, 8. oktober

 

KODÁLY KVARTETTEN
MUSIK Zsolt Durkó, Kodály, Ravel
Christians Kirke, 29. oktober

 

Barcelona
15. JUNI – 7. JULI 1995
ÅBNINGSEVENT

XARXA TEATRE
Veles e vents (1994)
ISC. Leandre Li. Escamilla, Manuel V. Vilanova
MUSIK Ángel Lluís Ferrando
SCEN. Pasqual Arrufat, Carles Abad, Amat Bellés
LYS Christophe Le Bideau
Gammel Dok, kajen, 15. juni

 

TEATER & PERFORMANCE

LOS LOS
Ojo x ojo; Pourquoi pas? (1994)
AF OG MED Enric Ases, Piero Steiner, Richard Collins Moore
SCEN. Joan Baixas
24. juni & Spejlteltet, 28. & 29. juni


SÉMOLA TEATRE

Hibrid (1992)
ISC. Joan Grau Roca
MUSIK Ramon Ferrer
22.-25. juni

 

COMPANYIA ALBERT VIDAL
The Monk of Chaos and Mistress of Death (1995)
ISC. & TEKST Albert Vidal
LYD Joan Turón
Den Anden Opera, 29. juni, 1. & 2. juli

 

ROSA SÁNCHEZ & KÓNIC TEATRE
Sanctus – den profane krop (1994)
ISC. Rosa Sánchez
MUSIK Alain Baumann
INSTAL. Kerstin Weiberg
27.-30. juni, 1. & 2. juli


COMPANIA ESTEVE GRASET

Where is the Night? (1994)
ISC. Esteve Graset
TEKST Antonio Fernández Lera
MUSIK Sofia Gubaidulina, Charlie Parker
5. & 6. juli

 

NY DANS

CIA. GELABERTAZZOPARDI
Muriel’s Variation (solo); Armand Dust
KOR. Cesc Gelabert
MUSIK David Linton
MEDV. Cesc Gelabert (solo), Lydia Azzopardi m.fl.
LYS Andreas Fuchs
30. juni & 2. juli

 

MAL PELO
Dol (1994)
Solo af og med Pep Ramis
Zarco (1995)
ISC. Mal Pelo
MUSIK Tristan Honsinger
MEDV. Maria Munos, Pep Ramis, Tristan Honsinger
19. & 20. juni

 

MUDANCES
Corol.la (1992)
KOR. & DANSER Àngels Margarit
SCEN. Llorens Corbella, Àngels Margarit
LYS Ferrán Capella
VIDEO Jordi Teixidó
8. & 9. juli

 

MODERNE FLAMINCO

INCREPACIÓN
KOR. & ISC. Montse Sánchez, Ramón Baeza
MUSIK Toni Sáez
16. & 18. juni

 

LA TANI
SPANIEN
DANSER Ana Santiago
MUSIKERE Eduardo Cortés, Juan Ramón Caro, Manuel Castilla m.fl
Spejlteltet, 17. juni

 

MAYTE MARTÍN
SANG Mayte Martín, Montse Cortés & Miguel Poveda
DANS Conchi Carmona
Spejlteltet, 2. juli


CABARET

OLA & TSÉ
Una mosca en el mar (1992)
KOR. Ola & Tsé
MEDV. Montserrat Colomé, Lola Puentes
TIEMPO AL TIEMPO
Musito ergo sum
MUSIK Jordi Riera, Xavier Riba m.fl.
Spejlteltet, 25. & 26. juni

 

VIDEODANS
GÆST Àngels Margarit
WORKSHOP Nuria Font
Dansens Hus, 7. & 8. juli
Arr. i samarb. m. Dansens Hus og Canal Dansa

 

VIDEOKUNST
24 nye værker
Videoværkstedet Off-Off Trekanten
29. juni – 1. juli
Arr. i samarb. m. La 12 Visual, Off-Off Trekanten

 

UDSTILLING
Grønne Gnister

10 unge kunstnere fra Katalonien
Charlottenborg, 28. juni – 31. juli
Arr. af Copec

 

ORGANISATION
Barcelona-festivalen arrangeret i samarb. med Copec (Consorsi Català di Promoció Exterior de la Cultura)

 

Europæisk performance og teater på vej mod år 2000
4.-6. NOVEMBER

 

INSTALLATION
Peter Holmgård

 

SEMINAR
Knut Ove Arntzen, Kirsten Dehlholm, Kim Eden, Heiner Goebbels, Adrian Heathfield, John Jordan, Claus Lynge, Janusz Marek, Andrea Philips, Marcel.lí Antúnez Roca, Henrik Sartou, Mårten Spångberg, Tom Stromberg, Ulla Strømberg, Andrès Morte Terès, Anatolij Vassiliev, Gordana Vnuk, Hortensia Völckers
ORDSTYRER Monna Dithmer


BAK-TRUPPEN

NORGE
Super-Per

 

HEINER GOEBBELS
TYSKLAND
Die Befreiung des Prometheus
AF Heiner Müller
PIANO, KEYBOARDS Heiner Goebbels
PERCUS., SANG David Moss
TEKST Ernst Stötzner

 

AMAPOLA
SPANIEN
Cotidianas
ISC. Juan Aparicio Mera

DONNA RUTHERFORD
UK
Ochone

 

GILLIAN DYSON
UK
Solace

 

CHILA KUMARI BURMAN & MAGIC
UK
Ice Cream and Magic

 

Krop: ritual – manipulation
17.-19. NOVEMBER 1995

SEMINAR
KUNSTNERNE Ron Athey, Claudia & Romeo Castellucci, Stuart Lynch, Wanda Golonka, Annie Sprinkle, Meg Stuart, Jean Baudrillard, Monna Dithmer, Charles Gatewood, Lois Keidan, Anne Knudsen, Niels Lehman, Claire MacDonald, Alistair Mac-Lennan, Fakir Musafar, Ted Polhemus, Mehmet Sander,
Steen Shapiro, Meg Stuart, Freddy Tornberg, Bente Wolff, Nicolas Zurbrugg

 

NEUER TANZ
TYSKLAND
Arbeitstitel Gelage
KOR. Wanda Golonka
INSTALLATION VA Wölfl
20. & 21. november

 

SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
ITALIEN
Amleto
ISC. Romeo Castellucci
14.-16. november

 

ANNIE SPRINKLE
USA
My Body is a Temple for a Multi-Media Whore
AF OG MED Annie Sprinkle
ASSISTANT Kimberly Silver
Færgen Kronborg, 20. & 21. november

 

RON ATHEY
USA
4 Scenes in a Harsch Life
AF OG MED Ron Athey
10. & 14.-16. november

 

Words: theatre – dialogue
6.-14. NOVEMBER 1996

SEMINAR
Ric Allsop, Howard Barker, Frans Baunsgaard, Liljana Bogoeva-Sedlar, Gilla Cremer, Markus Diekow, Monna Dithmer, Norman Frisch, Klaus Hoffmeyer, Yu Jian, Lars Kaalund, Nick Kaye, Rudi Laermans, Jan Lauwers, Hand Thies Lehman, Niels Lehmann, Claire MacDonald, Astrid Saalbach, Mou Sen, Janek Szatkowski, Marianne Van Kerkhoven, Dr. Christel Weiler

 

THE WRESTLING SCHOOL
(Uncle) Vanya
ISC. Howard Barker
SCEN. Robin Don
LYS Ace McCarron
MEDV. William Armstrong, Claire Rushbrook m.fl.

NEEDCOMPANY
BELGIEN
The Snakesong Trilogy (part 3) – Snakesong/Le Désir
ISC. Jan Lauwers
SCEN. Jan Lauwers
MUSIK Rumbout Williams
6. & 7. november

 

MOU-SEN/XI JU CHE JIAN
KINA
Hospitalet
ISC. Mou Sen
12. & 14. november

 

GILLA CREMER
TYSKLAND
Die Kommandeuse
7. november

 

Gæstespil

SARAJEVO
BA/ES/SI/SE
KONCEPT Haris Pasovic, Chris Torch
MANUS Goran Stefanovski
ISC. Slobdan Inkovski
PROJEKTLEDER Chris Torch
4.-8. august 1993

 

PRALIPE (ROMANI)
MANUS Zicko Cingo
ISC. Rahim Burhan
SCEN. Gralf-Edzard Habben
9.-13. august 1994

 

MAN ACT
UK
The Sweatlodge (1990)
Danseteater om mænd
IDÉ & KOR. Philip Mackenzie, Simon Thorne
MEDV. 16 mænd fra 8 lande
LYS Simon Turton
2.-5. september 1994


THE WRESTLING SCHOOL

UK
Hated Nightfall (1994)
MANUS Howard Barker
ISC. Howard Barker
SCEN. Johan Engels
KOMPONIST Matthew Scott
LYS Ace McCarron
MEDV. Ian McDiarmid (Dancer) m.fl.
30. marts – 5. april 1995

 

PATRICE CHÉREAU
Dans la solitude des champs de coton
TEKST Bernard-Marie Koltès
ISC. Patrice Chéreau
SCEN. Richard Peduzzi
MEDV. Patrice Chéreau, Pascal Gréggory
PRODUKTION Odéon-Théâtre de l’ Europe
30. maj – 3. juni 1995


NATIONAL THEATRE OF CRAIOVA

RUMÆNIEN
Phaedra
ISC. Silviu Purcarete
SCEN. Stefania Cenean
LYS Vadim Levinschi
LYD Silviu Purcarete
24.-29. oktober 1995

 

JAN FABRE & TROUBLEYN
BELGIEN
Universal Copyrights 1 and 9
ISC. Jan Fabre
SCEN. Jan Fabre
MUSIK The Beatles (The White Album)
Elle était et elle est, même
MONOLOGTEKST Jan Fabre
MEDV. Els Deceukelier
11.-19. januar 1996

 

SILVIU PURCARETE & NOTTINGHAM PLAYHOUSE
UK
The Tempest
ISC. Silviu Purcarete
SCEN. José Manuel Melo
MUSIK Vasile Sirli
MusikTeatret Albertslund, 5.-9. marts 1996

 

REMOTE CONTROL & RAZ
SVERIGE/BELGIEN
Daniel and the Dancers (1994)
ISC. Michael Laub
PRODUKTION Michael Laub
MUSIK Larry Steinback
7.-10. marts 1996


THEATRE DE COMPLICITÉ

UK
Foe
AF J.M. Coetzee
ISC. Simon McBurney
DESIGN & LYS Peter Mumford
LYD Mic Pool
KOSTUMER Idit Nathan
MUSIK Olga Thomas-Bosovskaya
5.-8. juni 1996

 

Danske produktioner

TIN BOX
Me, Myself, You & I
KONCEPT Kim Eden
TEKST Nigel Charnock
MUSIK Mikael Tosti
SCEN. Niels Bjørn Jensen
16.-28. september 1994

 

VON HEIDUCK
Peepshow No. 3. & 4.
KONCEPT Thomas Hejlesen
TEKST Gabriele d’ Annunzio, Friedrich Nietzsche
MUSIK Dispatcher DSK
6.-15. oktober 1994


TEATER TANGO

Endelig alene
KONCEPT Rhea Leman
SCEN. Michael Kvium
MUSIK Joachim Holbek
21. januar – 12. februar 1995

 

MAMMUTTEATRET
Latter
MANUS Peter Barnes
ISC. Claus Flygare
SCEN. Kresten Thomsen
9.-29. marts 1995

 

DANCE LAB
Katarsis I – Medea
ISC. Anita Saij
MUSIK Diamanda Galás, Ars Nova
KOR. Yvette Bozsik, Anita Saij
21.-27. april 1995
Katarsis 2 – Ødipus
ISC. Anita Saij
KOR. Anita Saij
MUSIK Mieskouro Huutajat (SF), Einstürzende
Neubauten (D)
SCEN. Karen Bro
5.-11. maj 1995

 

TEATRET CANTABILE 2
Snipers
ISC. Nullo Facchini
SCEN. Thomas Kolding
18.-28. maj 1995

 

METROPOLE
DANMARK
Lipstick Killer
KONCEPT Claus Poulsen, Henrik Gansgaard, Joachim Hamou
ISC. Claus Poulsen
SCEN. Joachim Hamou
LIVE MUSIK Love Shop
14.-24. september 1995

 

KOM DE BAGFRA
DANMARK
Faber Mundi, skabt specielt til Kanonhallen
ISC. Per Holmgård
FORFATTERE Poul Borum, Janus Kodal, Jepper Brixvold
SCEN. Per Holmgård
KOR. Camilla Wargo Brekling
SPECIAL EFF. Peter Leander
6.-19. oktober 1995

 

MAMMUTTEATRET
DANMARK
Da æslet så englen
ISC. Per Frohn
TEKST Nick Cave
SCEN. Maja Ravn
MUSIK Nils Lassen
4. februar – 1. marts 1996 – i alt 20 gange

 

CANTABILE 2
DANMARK
10 Ukendte Soldater
ISC. Nullo Facchini
SCEN. Bjarne V.H.H. Solberg
MUSIK Marco Spallanzani
Kanonhallen, 17.-31. marts 1996


TIN BOX

DANMARK
Crash Test … They Dance Alone
KONCEPT & ISC. Kim Eden
TEKST Nigel Charnock
SCEN. Niels Bjørn Jensen
26. marts – 3. april 1996

 

JUNGE HUNDE
29. NOV. – 8. DEC. 1995

Fem europæiske teatre: Kanonhallen/Det Europæiske Teater (KBH.), Kampnagel (HAMBURG), Glej Teatret (LJUBLJANA), The Green Room (MANCHESTER), Monty (ANTWERPEN) tog initiativ til en årlig platform for unge europæiske scenekunstnere. Siden 1997 har Kanonhallen ført Junge Hunde videre i eget regi

 

BOZCO/BO MADVIG
DANMARK
3D Discount Drama no.3 So Fucking What?!…


KITT JOHNSON & STURE ERICSON

DANMARK
Immemorial – en isomorfi af klang, fosfor og aflejret substanz

 

TOMAZ STRUCHL
SLOVENIEN
Hamlets n’Roses

 

ERIC RAEVES
BELGIEN
Solo Man

 

TORSTEN BEYER, CHRISTIAN WIEHLE
TYSKLAND
Ohnemich Keinniemand

 

MICHAEL MAYHEW, BECKY EDMUNDS, LAURENCE LANE, MATT WAND, MIKE NOLAN, GRACE SURNAM
ENGLAND
Made in Manchester