aske sigurd kraul

17. sept.: Aske Sigurd Kraul / Walking Landscapes Roskilde

TID: 17. sept. kl. 11.00-23.00
KATEGORI: Billedkunstner
RUTE: 20 km med start ved Atelier Under i Roskilde til Bognæs

 

LUMEN NATURAE

Vandringen var et forsøg på at åbne Askes praksis og fortælle om, hvordan han ser mennesker, natur og kunst stå i relation til hinanden. Han vandrede fra Roskilde og ud i landskabet, hvor han lavede nedslag, der klarlagde, hvordan denne triangulering kan begribes.

Undervejs mødtes han med forskellige mennesker, og i samtale med dem fandt han nogle af de betydningsfulde relationer, der kan være. I løbet af vandringen lavede han også nedslag i sin egen værkspraksis, der på forskellig vis tydeliggjorde, hvordan han ser og tænker sine værker.

Han bruger bl.a. naturen og dens processer i sin værksdannelse, f.eks. ved at nedgrave stof i skoven eller at bruge regn som medskaber af billeder.

Denne ellers private og selvreflekterende del af sin praksis brugte Aske som greb og indgang til at tale om de forståelser, der ligger til grund for hans værksdannelse, for måske derigennem at kunne inspirere andre til at gå ud og opleve naturen med nye øjne.

aske sigurd kraul

OM KUNSTNEREN

Askes primære fokus er på billedskabelse i relation til maleriet og installationsmæssigt i relation til rum og sted. Han skaber værker, der muliggør en sansning af de undselige processer, der foregår omkring os. I denne praksis bruger han usynlige, uforudsigelige og ukontrollerede processer inspireret af naturen.

 

SAMLET RUTE

 

 

RUTE TIL TVÆRFLØJTEKONCERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTATION

 

VIDEOS

17. sept. kl. 11

17. sept. kl. 12

17. sept. kl. 13

17. sept. kl. 14

17. sept. kl. 15

17. sept. kl. 16

17. sept. kl. 17

17. sept. kl. 18

17. sept. kl. 19

17. sept.. kl. 20

17. sept. kl. 21

17. sept. kl. 22

17. sept. kl. 23