Skagen Talking Landscapes

Talking Landscapes Skagen

DATO: uge 35 2022 – mere info følger
STEDER: Landskaberne ved Skagen
BILLET: 50 kr. – info følger

TALKING LANDSCAPES er et omrejsende folkemøde, der undersøger vores forhold til hinanden, til omverdenen og til naturen gennem iscenesatte samtaler i det danske landskab.

På en række unikke lokationer, der favner et broget landskab præget af skønhed, historie og kultur, inviterer vi jer til samtaler om samtiden for at forestille os – og måske skabe – en fremtid med et anderledes forhold mellem mennesker og natur.

Når Talking Landscapes kommer til Skagen, vil fokus være på naturens elementer, der spiller en stor rolle i Skagen. Fiskeri er noget, man lever af, sandet og stranden er noget, turister tiltrækkes af, men hvor længe kan landskabets goder opretholde den cyklus?

Skagens fortælling sidder i alle danskere: Den nordlige spids med det særlige lys. Der, hvor havene mødes, og hvor sindet kan hvile og nye, kunstneriske tanker pible frem. Den mytiske fortælling om Skagen lever i bedste velgående blandt de mange turister, der hver sommer besøger byen. Den afdækker bare ikke hele Skagen. I den nationale fortælling om Skagen glemmes den by og natur, som skagboerne befinder sig i året rundt, hvor industrihavnen og fiskeri er noget, de fleste unge flygter fra.

DE TRE SAMTALEFORMER
Tingenes Råd undersøger, hvad der sker, hvis vi lader dyr, natur og fænomener tale for sig selv i stedet for altid at sætte mennesket i centrum. Time Loop anskuer aktuelle emner fra både fortidens og fremtidens perspektiv. Hvad ville vores forfædre og efterkommere mon råde os til? I Den Umulige Samtale sætter vi farten ned og forbinder personlige oplevelser og følelser, som kan blive til fælles fortællinger. Her husker vi tilbage og tænker fremad sammen.

Læs mere om samtaleformerne her.

Med Talking Landscapes åbner vi et rum for jer, som vil være med til at ændre kursen for fremtiden.

De tre samtaler er en del af Building Conversation, et internationalt, kunstbaseret samtaleprojekt udviklet af de hollandske kunstnere Lotte van den Berg, Daan ‘t Sas & Peter Aers.

DET PRAKTISKE

Formatet:Til hver samtale er der plads til 20 deltagere.Selve samtalen varer ca. 2 timer, men med introduktion, vandring til samtalestedet og afslutningsritual skal du afsætte 3,5 time i alt. Det er vigtigt, at du er med hele tiden.Som en del af afslutningen serveres et let måltid. Billetgebyr på 50 kr. er til dækning af forplejning.Der kræves ingen forudsætninger for at deltage. Dog kræver formatet aktiv deltagelse fra din side, så du skal have lyst til og være åben for at indgå i samtalen.Minimumsalder er 16 år.Alle samtaler er på dansk.

Omstændigheder:Arrangementer afholdes udendørs eller overdækket og gennemføres i tilfælde af regn.Påklædning efter vejret.

Guider:

I Skagen vil det være performancekunstner Nanna Rosenfeldt-Olsen, aktionsfilosof Oleg Koefoed og performer Ana Luiza Ulsig, som guider samtalerne.

 

Talking Landscapes organiseres af Metropolis – Københavns Internationale Teater i samarbejde med partnere i de 12 deltagende kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Hovedpartner i Skagen er Kulturhus Kappelborg med støtte fra Frederikshavn Kommune.

Foto: Verner Kjærsgaard & Building Conversation

X