KOLLAPSOGRAFI – Asbjørn Skou

HVAD Installation
DATO 12.-27. aug. døgnet rundt. OBS! Foredrag 25. aug kl. 21
STED Christians Brygge foran Christian 4.s Bryghus – find vej
PRIS Gratis

 

Et imaginært byrum med plads til nye drømme

ER DETTE KUNST? METROPOLIS-VÆRK FJERNES PGA. FORBUD

Metropolis Festival præsenterer kunstnere, som arbejder med at udviske skellet mellem kunst og virkelighed. En gang i mellem lykkes det lidt for godt. Som konsekvens er et af festivalens 18 projekter nu pakket sammen og erstattet af et performanceforedrag, der reflekterer videre over dette skisma.

Asbjørn Skou har skabt værket ”Kollapsografi” til Metropolis, præsenteret på Christians Brygge. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme var imidlertid bange for, at publikum ikke forstod, at der var tale om et kunstværk, og de ønskede det indhegnet – som på et museum, hvor man ikke må nærme sig kunsten. Kunstneren bag, Asbjørn Skou, har i stedet valgt at lade sit værk ”Kollapsografi” kollapse, og i morges kl. 9 ryddede han pladsen sammen med festivalledelsen. Oplev hans performanceforedrag ”An Enemy of Architecture” 25. og 26. aug. kl. 21 på Christians Brygge.

En triple-kollapset geografi
”Kollapsografi” bestod af en skulpturel rekonstruktion af et brakland bestående af objekter hentet fra udkanten af Københavns byplanlægningszone. Et midlertidigt (anti)monument over åbne geografier, som er ved at forsvinde.

Gennem en uge havde Asbjørn Skou afsøgt de sidste tilbageværende brakområder, der endnu ikke er blevet indlemmet i byplanen, og sammen med tre anonyme billedkunstnere indhentet objekter fra disse områder. Objekterne blev opstillet på Christians Brygge som en skulpturel stilisering af den ”ikke-geografi”, som braklandet repræsenterer i forhold til det organiserede og ensrettede byrum.Placeringen på Christians Brygge skyldes stedets identitet af udefinerbart mellemrum og dets beliggenhed mellem Kongens Lapidarium, et opsamlingssted for kasserede skulpturer, Den Sorte Diamant og det endnu ufærdige Dansk Arkitektur Center.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har efterfølgende kontaktet Metropolis og udbedt sig indhegning af kunstværket, så publikum kan forstå, at det er et kunstprojekt. Som en konsekvens af dette har kunstneren valgt at fjerne installationen og erstatte den med et performanceforedrag med tilhørende powerpoint under titlen ”An Enemy of Architecture”. Dette vil blive afholdt 25. aug. kl 21. Foredraget foregår på engelsk og varer ca. 30 min.

Original præsentationstekst:

I et af byens mellemrum finder du Asbjørn Skous kritiske, reflekterende installation som et mentalt rum forskudt i tid og sted. Et imaginært rum på tærsklen til det egentlige byrum med plads til nye drømme og perspektiver. Lige dele visuel og vag, informativ og uafklaret, håbefuld og håbløs.

 Asbjørn arbejder psykogeografisk med ustabilt terræn, terrain vague. De rum, der bliver til overs i byplanlægningen. Han arbejder med foto, collage, installationer og interventioner, der forholder sig spekulativt til byen. Byggepladsskilte fører til en ikke-eksisterende byggeplads. Landkort henviser til steder, der ikke findes. En rapport konkluderer på et byplanlægningsseminar, der aldrig har fundet sted.
De vage områder opstår, når gamle bygninger og områder nedrives og erstattes, tomme områder bygges til, og folk flytter derhen. Nye bydele baseret på ideologier om fremtiden. Geografier og drømme ensrettes. Områder slettes fra kortet som en sanering af fortiden. Men der er steder, der falder os af hænde. Terrains vagues. Her ligger friheden til at sætte spørgsmålstegn ved den modernistiske utopi om evig vækst. En håbefuld platform til at af- og omkode de strukturer, vi lever i.
STØTTE Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og IN SITU Platform, der har modtaget støtte fra EUs Creative Europe program
FOTO Asbjørn Skou / Maja Nydal Eriksen