24. maj: Nana Francisca Schottländer

TID: 24. maj kl. 11.00-23.00
STARTSTED: Jægersborggade, København N
KATEGORI: Performance- og billedkunstner
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkingcopenhagen

 

Den aktuelle pandemi minder os om vores planetariske forbundethed og menneskelivets skrøbelighed på trods af vores illusion om kontrol og herredømme. Den globale klimakrise sætter spørgsmålstegn ved vores måde at leve på og tvinger os til at finde nye veje.

Vores tid kalder på genforhandlinger af relationen mellem menneske og natur og en ophævelse af adskillelsen for at forstå os selv på ny, i relation. Men hvordan legemliggør man disse tanker og gør sig konkrete erfaringer med, hvad det vil sige?

 

Jeg begynder i Jægersborggade og bevæger mig mod øst for at opdage gemte/glemte steder, hvor forladthed, forfald, naturlig vækst og ukontrollerede omstændigheder skaber liminale territorier mellem det menneskelige og det andet-end-menneskelige. Territorier, der måske får ny mening, efterhånden som tiden forandrer.

 

Jeg vil medbringe bøger af teoretikere, filosoffer og poeter, som inspirerer mig. Hver hele time vil jeg finde et sted eller et objekt og søge at legemliggøre et udvalgt citat ved at bruge min egen krop, andre menneskelige og andet-end-menneskelige kroppe såvel som de potentialer, hvert sted byder på. Jeg bringer noget med mig videre fra hvert sted og transplanterer summen af mine fund på min slutdestination som uoverskuelige frø for fremtidige forbindelser.

DOKUMENTATION 24. MAJ

FILM

KL. 11

KL. 12

KL. 13

KL. 14

KL. 15

KL. 16

KL. 17

KL. 18

KL. 19

KL. 20

KL. 21

KL. 22

KL. 23

OM KUNSTNEREN

 

Performance- og billedkunstner Nana Francisca Schottländer arbejder med hybridformater i krydsfeltet mellem dans, live performance, installation, situation og foto/video. Hendes arbejde er ofte stedspecifikt og tager udgangspunkt i kroppen: Kroppen som objekt, subjekt, interface, redskab, materiale, somatisk erfaringsbank og empirisk resonansrum.

 

Værkerne er performative men omfatter også dokumentation af live performances og kropslige undersøgelser, der får et eget liv i form af video, fotos, etc. De senere års arbejde fokuserer på udvekslinger, dialoger og samskabende potentialer i mødet mellem menneske og andet-end-menneske – heriblandt sten, levende svampekulturer, landskaber, vind, tidevand, m.m.

Værkserier: PLEASE BE HERE NOW (Nørgaard på Strøget 2015, Roskilde Festival 2015 og i Eremithytten i Søndermarken 2016), HEAVY KINSHIP (FAN OUT 2015, Nørgaard på Strøget 2017, EC1 24H 218, Social Service Club 2018, KØS Museum 2019 og Heartland Festival 2019) og LANDSCAPE-BODYSCAPE-RELATIONSCAPE med koncerter og videoinstallationer som del af samarbejdsprojektet INSEPARABLE TOGETHER i Slotfeltladen 2018, Vadehavscentret 2018 og Fanø Forsamlingshus 2019 såvel som soloudstillingen LANDSKABNINGER på Statens Museum for Kunst/SMK Thy i 2019 og soloudstillingen VANDLEGEME på KunstCentret Silkeborg Bad.

 

Sideløbende med værkserierne har hun lavet performances og visninger på Charlottenborg, Louisiana, SMK Fridays/Thy, Alive Festival og i forbindelse Sura Medura International Artist’s Residency, Sri Lanka 2019.

 

NFS er tilknyttet det europæiske In Situ-program for kunstnerisk skabelse i det offentlige rum gennem KIT/Metropolis i 2018-21.

Landskabninger, SMK Thy / Statens Museum for Kunst, 2019, fotos Frida Gregersen