Sisters Hope blog

“Vi sanser byen for at kunne bebo den på ny” – et møde med Sisters Hope

Store plancher med bykort over indre København ligger på gulvet foran mig og står op ad væggene på det tidligere riggerloft på Refshaleøen. Her holder Sisters Hope workshop forud for deres næste performance, Sensuous City, på Metropolis 2021. Ikke to kort er ens. Nogle af dem er sirligt ordnede med tynde snore i forskellige farver, andre har store, klodsede bogstaver skrevet over udklip og noter. Én ting har de dog i hvert fald til fælles, finder jeg ud af.

Af Ida Marie Fich

Det har virkelig åbnet byen op for mig og vist mig en mere nærværende måde at opleve den på,” fortæller performer Tania Henneberg om sit arbejde med at kortlægge en personlig rute gennem Københavns indre by. Fælles for kortene og ruterne er, fortæller Tania mig, at de på hver deres måde guider deltagerne gennem afkroge og veje i byen, som ellers ville forblive skjult for os. Eller de tilbyder os nye alternative perspektiver på ellers kendte steder i byen.

Man kan godt forvente en helt ny oplevelse af byen og sig selv i byen,” siger Tania.

At lade sig synke ned i byen

Ved workshoppen er Tania og de andre performere i gang med at forfine og uddybe de ruter, jeg kan se på kortene, og de performative handlinger, de kommer til at guide deltagerne igennem. Det hele vil ende ud i en videreførelse af undersøgelserne bag Sisters Hopes første Sensuous City-performance, som kunne opleves på Metropolis i 2019. Også i år giver en billet adgang til et døgn i selskab med Sisters Hope, hvor man iklædt sort og hvidt og guidet af hver sin performer vil gå gennem København i mindre grupper.

De kort, du så, er jo todimensionelle, men punkterne på dem skal faktisk ses som tredimensionelle,” fortæller Gry Worre Hallberg, kunstnerisk leder og stifter af Sisters Hope, mig. Jeg har ringet hende op for at blive klogere på hendes vision med Sensuous City:

Som om punkterne var en åbning ind til de poetiske og sanselige lag i jorden, som byen rummer, men som vi ikke normalt dvæler ved,” fortæller hun.

Sensuous City Sisters Hope Metropolis København

Forestillingen om en anden by

Når Sisters Hope skaber en performance, eller manifestation, kommer det sanselige samfund til live for byens beboere, fortæller Gry:

Så bebor vi denne potentielle fremtidige verden sammen med deltagerne. Her åbner muligheden sig for at blive beboer i et sanseligt samfund, der ikke er styret af en rationel økonomisk forståelse, i et døgn.”

For at skabe et rum, hvor deltagerne kan begynde at bebo det sanselige samfund, bruger Sisters Hope forskellige greb som performative rituelle handlinger og scenografiske elementer som f.eks. notesbøger og det sort-hvide tøj, forklarer Gry:

Det gør vi for at transportere deltagerne ind i en anden væren og tænkning i det sanselige samfund – selvom vi stadig lever i en tid domineret af økonomisk rationalitet. Det hjælper til at skabe det trygge rum og en andenverdenslig ramme for beboerne, så de kan hengive sig og bevæge sig med frihed i det sanselige samfund.”

Og når jeg på den måde kan hengive mig, kan jeg også begynde at åbne mine øjne for en anden forestilling om den by, jeg ellers kender så godt:

Under vandringen skaber vi et fremtidigt geologisk lag. Og det er jo Sensuous Society. Det har vi ikke levet endnu!”, forklarer Gry. ”Undervejs vil vi få øje på, hvordan man ville konstruere en by anderledes i sådan et sanseligt samfund. Og så er man jo allerede med til at formulere, hvordan en anden fremtid kunne se ud, ved at prøve at forestille sig den, bebo den og ved at efterlade spor af disse undersøgelser.”


Krisen som mulighedsrum

Det samme gælder de kriser, vores samfund særligt i disse år gennemgår. Gry Worre Hallberg skrev Sensous Society Manifesto, som Sisters Hopes nuværende praksis tager udgangspunkt i, som respons på den finansielle krise i 2008 og på den vedvarende økologiske krise. I dag kan deres performances blandt andet også ses som en respons på den nuværende biologiske sundhedskrise:

Vores værker er bud på en alternativ form for væren og samværen, som tager udgangspunkt i det poetiske og sanselige, og det er der særligt brug for og mulighed for at undersøge i krisetider,” fortæller Gry og fortsætter: ”Vi forstår krisen som et mulighedsrum, hvor der skabes en sprække for en ny måde at tænke og være i verden på.”

En sprække. I et kort. Af en by. Tania og de øvrige performeres detaljeret optegnede ruter gennem byen er netop sådanne sprækker, der kiler sig ind i vores forståelse af verden omkring os.

Jeg ser frem til at gå med Sisters Hope gennem København og bebo min by på ny i Sensuous City, som kan opleves på Metropolis i juli 2021.

Læs mere her.

 

Sisters Hope

Sisters Hope er en prisbelønnet performancegruppe anerkendt for deres stærke, performative koncepter, hvor de fremmaner visioner om et fremtidigt samfund, der sætter det sanselige og poetiske i centrum. I performanceformatet ”Sisters Academy” har Sisters Hope gennem en årrække undersøgt skolen i et fremtidigt samfund, bl.a. med en månedlang, døgnåben installation på Den Frie Udstillingsbygning i efteråret 2017. Aktuelt har Sisters Hope fokus på en mere permanent beboelse af kunsten, hvilket bl.a. kommer til udtryk i det kommende 5-årige performanceværk ”Sisters Hope Home”, der åbner i Hedehusene i efteråret 2021.

www.sistershope.dk

 

Fotos: 1/ Ida Marie Fich; 2/ I diana lindhardt