26. maj: Kenneth A. Balfelt

TID: 26. maj kl. 12.00-24.00
STARTSTED: Kenneth Balfelt Team Studio, Dybbølsgade, København V
KATEGORI: Billedkunstner / byudvikler
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkingcopenhagen

Mit team og jeg har i flere år arbejdet med at lave steder, hvor udsatte kan opholde sig i byens rum i positiv sameksistens med andre grupper – såkaldt bright design. Samtidig er vi vidne til, at flere og flere laver byrumsdesign, der skal holde udsatte væk. Såkaldt dark, strategisk, hjemløsefjendtligt eller hostile design. Men hvor udbredt er det egentligt i København? Hvor er det, og hvem har opsat det?

 

Jeg vil bruge vandringen til at besøge steder i København, hvor der er dark eller bright design tænkt til henholdsvis at holde hjemløse og andre udsatte væk eller invitere dem ind. Sammen med mit team vil vi kortlægge og fotografere det og beskrive dets kontekst.

 

Vi starter turen med at blive vist rundt af Sami fra Gadens Stemmer, der er tidligere hjemløs, og som i flere år har opholdt sig på Vesterbro som socialt udsat stofbruger. Undervejs vil vi invitere hjemløse, andre udsatte og andre borgere, vi møder undervejs, med på mindre strækninger og lade dem vise vej til steder, de kender, som enten er venlige og inkluderende eller repræsenterer dark design.

 

Kender du til dark eller bright design i København, så send mig meget gerne en mail om hvor – til kenneth@kennethbalfelt.org

DOKUMENTATION 26 MAJ

 

 

 

 

FILM

KL. 12

KL. 13

KL. 14

KL. 15

KL. 16

KL. 17

KL. 18

KL. 19

KL. 20

KL. 21

KL. 22

KL. 23

KL. 24

OM KUNSTNEREN

 

Kenneth Balfelt Team bruger kunst som platform til at gentænke og udvikle nye metoder til byudvikling, brugerinddragelse, bysituationer, vores kultur og inklusion. Kenneth har bl.a. lavet Enghave Minipark – genplacering af øldrikkere, Udvikling af Folkets Park, Beskyttelsesrum – fixerum til stofbrugere og indretning af Mændenes Hjem og har værker i samlingerne hos SMK, KØS og Malmö Kunstmuseum.

 

Som kunstner, med sit team, involverer han sig i faktiske sociale kontekster og igangsætter en ‘videnproduktion’, der udbreder sig og forbliver ‘derude’. Han bruger kunst som platform til udviklingen af specifikke sociale ‘situationer’ gennem en engageret social praksis baseret på princippet om at arbejde med de mennesker, der er direkte påvirket, i modsætning til at arbejde om eller for disse mennesker.

 

Den samfundsmæssige rolle og ambition for KBTs kunst er at påvirke konkrete strukturer og diskurser i samfundet.

 

Kunsten bliver et rum for dialog og en måde, vi ikke normalt snakker sammen på, som kan lede til mere holdbare løsninger. For i kunsten er der et frirum til at etablere en mangefacetteret refleksion over, hvad vi gør, og hvordan vi lever. Kunst har flere nuancer end politik!

 

www.kennethbalfelt.org / #kennethbalfeltteam