10. sept.: Astrid Randrup / Walking Landscapes Roskilde

TID: 10. september kl. 06.00-18.00
KATEGORI: Billedkunst
RUTE: Fra Sankt Ib Kirkegaard via Gråbrødre Kirkegård, Vor Frue Kirkegård, Kurhusvænget, Sankt Hans Kirke, Skrænten.
DELTAG: Deltag i en performance med Astrid på turen. Mødested: ved kurhusvænget på Sankthans kl.14.45. Slutter ved kapellet kl.16.15. Læs mere herunder.
Live-stream hver hele time på www.facebook.com/walkinglandscapes

 

Når jeg fordamper smukt, dør jeg
– En refleksion og sansning over gravens landskab

Min vandring forholder sig til døden og vores kulturelt styrede begravelseslandskab, et mellemrum mellem natur og kultur, krop og minder. I vandringen søger jeg efter min egen gravs landskab. Gravens landskab er et sted, vi vender tilbage til for at erindre og ære et minde og kan ses som en kollektiv hukommelse i dyb tid. Mit tidligste minde er min morfars gravplads på Sankt Ibs kirkegård, og anslaget for min vandring.

Jeg har valgt at gå i Roskilde by, hvor Kirkegårdenes monumentale gravlandskaber sammenfiltres med tidlige erindringer om døden. Herefter bevæger jeg mig ud af byen, for at søge egne ideer, om det at efterlade og afgive min krop, til det sidste minde hos andre.

Jeg reflekterer over mit indres behov for at høre sammen med naturen, og i det behov søger jeg efter et sanseligt landskab, som har det monumentale og nære efterbillede.

De processuelle refleksioner, som en vandring er fra sted til sted, er i min vandring medbestemmende for de filmklip, som sendes hver time. I hvert nedslag eksperimenterer og søger jeg efter at mime naturens former og linjerne, med min egen krop.

For mig er sanseligheden i et sidste farvel, med til at gemme en tidslomme, både i vores fælles og vores personlige historier. Der er ikke mange måder at begraves på, men der er mange landskaber som vi kan bevare, beskytte og begraves i.


DELTAG I PERFORMANCE

Tid og mødested: Kurhusvænget på Sankt Hans kl.14.45. Slutter ved kapellet kl.16.15.

Inden performance introducerer Astrid jer kort for de overvejelser og refleksioner hun har gjort sig på den første halvdel af vandringen. Hun guider jer hele vejen til deltagelsen i performancen.

I mødes ved Kurhusvænget på Sankt Hans og går sammen til første lokation. Her udfører Astrid en performance med afsæt i stedets karakter. I bliver bedt om at filme og enten sende til hende eller selv lægge op på Facebook-siden for Walking Landscapes. Bagefter følges I til en lokation mere 5 min. derfra. På vejen har I private dialoger om gravens landskab, uden at filme. Sætninger fra dialogen, sendes efterfølgende til Facebook-tråden under handlinger ved kapellet.

OM KUNSTNEREN

Astrid Randrup er udannet fra Det fynske Kunstakademi 2005 og har siden arbejdet med ldkunst, performance, objekt, fotografi og deltagerbaseret kunst. Hendes undersøgende processer er koncentreret om symbolbetydninger, og om det situerede, kropslige og materielle i tid og rum. Ofte arbejder hun med situationer, møder og materialers påvirkninger i mødet.

Hun ser sine undersøgelser som sanselige åbninger ind til vores perception af sociale rum. Hun involverer ofte publikum i kunstneriske processer, hvor deres egne indre og nære refleksioner møder det ydre og almene. Hun er interesseret i, hvordan materialer og mennesker formes i gensidige processer og indskriver sig både i en bred kultur- og dannelsesforståelse og i en mere intim og personlig.

www.astridrandrup.dk

____________________________________________________________________

DOKUMENTATION

VIDEOSAMMENDRAG 

VIDEOS

10. sept. kl. 6

10. sept. kl. 7

10. sept. kl. 8

10. sept. kl. 9

10. sept. kl. 10

10. sept. kl. 11

10. sept. kl. 12

10. sept. kl. 13

10. sept. kl. 14

10. sept. kl. 15

10. sept. kl. 16

10. sept. kl. 17

10. sept. kl. 18

X