Rune Fjord Metropolis Walking Landscapes

Performing Landscapes Møn

Gå på opdagelse i Liselund Have, hvor kunstnere søger efter en ny definition af romantikken
AFHOLDT 25., 26. og 27. august 2023 (kl. 12-21)
STED: Liselund Have ved Møns Klint
HVAD: Performance, samtaler
SPROG: Dansk
BILLET: Gratis. Den landskabelige samtale kræver tilmelding på kontakt@liselund.nu

I den romantiske landskabshave Liselund på Møn nyfortolker seks kunstnere det romantiske i en tid, hvor romantikken ikke længere er noget, naturen selv bifalder. De sætter spørgsmålstegn ved vores relation til den natur, vi både elsker og udnytter. Vi følger dagen igennem de seks kunstnere, som legende forbinder deres fortællinger og koreografier med landskabets åndedræt, lyde og spirekraft i en jagt på det ukontrollerede og magiske.

Med kunstner Rune Fjord, koreograf/performer Marie-Louise Stentebjerg, billedkunstner/performer Sophie Dupont, performance-/billedkunstner Nana Francisca Schottländer, kunsthistoriker Christina Louise Jørgensen og aktionsfilosof Oleg Koefoed.

 

PROGRAM

Kl. 12.00-21.00 LIQUID LANDSCAPES – Kunstner Rune Fjord
Kl. 13.00-15.00 DEN LANDSKABELIGE SAMTALE  – Aktionsfilosof Oleg Koefoed (Tilmelding kontakt@liselund.nu)
Kl. 13.00-13.30 EMBODYING LANDSCAPES – Choreogarden – Performer/koreograf Marie-Louise Stentebjerg
Kl. 13.30- 13.45 BECOMING LANDSCAPES – Kunsthistoriker Christina Louise Jørgensen
Kl. 14.00-16.00 BREATHING LANDSCAPES – Performer Sophie Dupont
Kl. 15.00-15.30 EMBODYING LANDSCAPES  Choreogarden, – Performer/koreograf Marie-Louise Stentebjerg
Kl. 15.30-15.45 BECOMING LANDSCAPES – Kunsthistoriker Christina Louise Jørgensen
Kl. 15.00-17.00 SYMPOIESIS – Performer og billedkunstner Nana Francisca Schottländer

 

OM VÆRKERNE

Liquid Landscapes af Rune Fjord, kl. 12-21

Installation, der arbejder med vandets bevægelse og forbindelser mellem havens søer og kanaler. Gennem spejle og glasbeholdere gendigter Fjord vandets poetiske og livgivende kraft og trækker himlen ned på Jorden.

Fjord har stort kendskab til området. I 2021 præsenterede han sit duft-laboratorium “Skønhed og forfald” i Liselund Have og skabte performancen “Walking for Water” som en del af Walking Landscapes https://liselundlaboratorium.org/2021/11/01/november Rune Fjord har en kreativ virksomhed, som skaber udviklingsprojekter i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur. Hans virke spænder bredt fra landskabsprojekter, rumdesign i uddannelsesinstitutioner, biblioteker og kontorer til individuelle kunstprojekter og co-creation projekter med børn og voksne. Hans arbejde er både praksis- og forskningsbaseret, og han inddrager brugeren i hele designprocessen. www.runefjord.dk.

 

Breathing Landscapes af Sophie Dupont, kl.14-16
Performance, der undersøger den rituelle gentagelse af livets mest basale udtryk – åndedrættet. Med det udgangspunkt er Dupont i relationen mellem livet og kunsten, værket og publikum.

Dupont udforsker menneskets grundvilkår. Med baggrund i billedkunst fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og dans fra London Contemporary Dance School sætter hun sin krop i centrum for organiserede og koreograferede forestillinger. Med sin krop som medie, materiale og værktøj arbejder hun med en udveksling mellem objekter, krop og rum, som ofte fokuserer på balancen mellem begreber som materialitet/immaterialitet, fysiskhed/åndelighed, krop/sjæl og abstrakt/konkret. Siden Dupont lavede sin første forestilling på et galleri i København i 2010, har hun arbejdet kompromisløst og målrettet på at skabe en distinkt og dyb praksis. Dupont lavede Untitled In Thirteenth Parts ( Self-Burial)i Walking Landscapes. Læs mere om Sophie Dupont på http://www.sophiedupont.com.

 

Embodying Landscapes af Marie-Louise Stentebjerg, kl. 13.00-13.30 og kl.15.00-15.30
Et koreografisk manuskript, der opføres af publikums-ensemblet. Manuskriptet udforsker haven fra kroppens forskellige perspektiver.

Musik: S. Rieser
Indspilning & Mix : John Fomsgaard
Tak til Institute of Interconnected Realities

Stentebjerg er koreograf og performer med en praksisbaseret tilgang til koreografi og et fokus på kollektive processer. Gennemgående for hendes praksis er en kritisk tænkning og en ubarmhjertig dedikation til ‘eksperimentet’, der skubber til konventionelle idéer og åbner nye veje for koreografien. Læs mere om Marie-Louise Stentebjerg på www.iir.dk og www.twowomenmachineshow.com

I Walking Landscapes arbejdede hun med en performance, der forsøgte at finde sin plads i en overvældende historie af geologiske fantasmer og geopolitiske kriser.

 

Sympoiesis af Nana Francisca Schottländer, kl. 15-17

Performance-vandring: Med udgangspunkt i 12 måneders intime møder med Liselund Have i løbet af 2020 genbesøger Schottländer steder og relationer og udfolder dem på ny i en meditativ, performativ dialog mellem havens mangeartede kroppe, væsner og værensformer og en menneskekrop. På ruten installeres ligeledes fotografier og tekster, der udspringer af mødet og samarbejdet med haven.

Læs mere Nana Francisca Schottländer på https://www.metropolis.dk/sympoiesis

Schottländer arbejder med, hvordan strategier for inddragelse og samskabelse kan udfoldes i mødet med landskaber og andet-end-menneskelige værensformer. Hun er drevet af en nysgerrighed omkring, hvordan en menneskecentreret opfattelse af relationen til omverdenen udfordres, og hvordan man kan lægge krop til andre måder at forstå? Hvordan vi er her sammen på tværs af arter og eksistens.

 

Den landskabelige samtale af Oleg Koefoed, kl. 13-15 (tilmelding på kontakt@liselund.dk)
Workshop, der gennem tekst og samtale, undersøger, hvordan vi kan tale om abstrakte emner såsom vores relation til naturen. Inspirationen er hentet fra jesuitterne, som udviklede en samtaleteknik til at forstå livets store og dybe spørgsmål, ud fra konkrete hændelser i vores liv.

Oleg har en Ph.d. i Kultur og Filosofi fra Roskilde Universitet og har siden 2001 været medstifter af tænketanke, netværk og virksomheder i krydsfeltet mellem teknologi, sder og bæredygtighed. Oleg er leder af Center for Regenerativ Transformation og driver også Pollination Academy med fokus på (by)natur, regenerative steder og lærende fællesskaber. Oleg var med i Talking Landscapes i 2022 og faciliterede Den Umulige Samtale i stenminerne på Vestmøn.

 

Becoming Landscape af Christina Louise Jørgensen Kl. 13.30-13.45 og kl. 15.30-15.45
Performance lecture om at være i et tilblivende forhold til landskabet og den kunstneriske kraft og forestillingsevne, som vandet skaber i landskabshaven. I relation til Rune Fjords Liquid Landscape.

Christina Louise Jørgensen arbejder kuratorisk med landskabskunst. Hvordan kan kunsten kan tage del i de transformationsprocesser, landskabet undergår i disse år? Hun har skrevet speciale om kunst- og natursyn i den romantiske landskabshave og kurateret seks nedslag i Liselund Laboratoriums samarbejde med Metropolis i 2021/22: https://liselundlaboratorium.org

 

KUNSTNERE

Sophie Dupont er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og beskæftiger sig primært med performance. Duponts praksis er inspireret af 60’erne og 70’ernes performancetradition og østlig filosofi og moderne danseteknikker, og hendes performances tager ofte afsæt i basale fysiske forhold som balance, vægt og bevægelse.

Rune Fjord er uddannet på kunsthåndværkerskolen i Kolding, Danmarks Designskole og Kunstakademiet i Reykjavik. Rune har arbejdet professionelt med kunst og design i snart 20 år i blandt andet Bosch & Fjord og nu Rune Fjord Studio. Han har desuden arbejdet med de rumlige rammer på flere universiteter, skoler og biblioteker, i virksomheder og institutioner, samt i byrummet.

Christina Louise Jørgensen er kunsthistoriker, kurator og kunstrådgiver. Var i 11 år daglig leder af Kunsthal 44Møen.

Oleg Koefoed er Ph.D. i filosofi fra RUC og beskæftiger sig med bæredygtighed og regenerativ kultur og metodeudvikling, der mikser samfundsvidenskabelige værktøjer med det æstetiske og kreative til brug i transformationsprocesser. Har de seneste 20 år undervist på blandt andet CBS og KU.

Nana Francisca Schottländer er performance- og billedkunstner og arbejder med hybrider i krydsfeltet mellem dans, performance, installations- og konceptkunst. Hun arbejder både alene og samarbejder på tværs af kunstneriske discipliner. Centralt for hendes arbejde er brugen af kroppen som et levende værktøj til formidling og skabelse

Marie-Louise Stentebjerg er koreograf og performer med en praksisbaseret tilgang til koreografi og et fokus på kollektive processer. Gennemgående for hendes praksis er en kritisk tænkning og en ubarmhjertig dedikation til ‘eksperimentet’, der skubber til konventionelle idéer og åbner nye veje for koreografien.

Foto: Thomas G. Bagge (på billedet er kunstner Rune Fjord)

 

I samarbejde med Waves Festival og Liselund Laboratorium.

Performing Landscapes Møn bliver til med støtte fra