METROPOLIS – PERFORMANCE OG KUNST I BYENS RUM

Metropolis er kunstnerisk laboratorium for udviklingen af den kreative by. Københavns Internationale Teater er organisationen bag Metropolis, der bevæger sig ud af teatret og ind i byen for at skabe kunst, liv og debat. Målsætningen er at sprænge de etablerede definitioner for kunsten og i særdeleshed det traditionelle billede af scenekunsten.

I arkivet kan du finde yderligere information om tidligere festivaler og laboratorier.

Metropolis som begreb
Begrebet Metropolis har været kendt i 100 år, men er nu mere relevant end nogensinde. Vi debatterer byers identitet, samtidig med at vi på globalt plan kan konstatere, at mere end 50% af verdens befolkning bor i byer.

Byer forandres og kaldes kreative byer, hybridbyer, eventbyer og meget mere. Det tvinger os til at se på begreber som tid, sted og identitet, når det offentlige rum er i fokus. For hvad gør vi, så byen ikke bare ender som en flygtig forlystelsespark uden identitet?

Metropolis som kunstnerisk platform
Metropolis var 2007-15 en festival og er siden 2017 en sommersæson med oplevelser baseret på alt fra teater i gaden – langt fra det traditionelle gadeteater – til kunstneriske bearbejdninger af store bygninger, pladser og veje. Der er iscenesættelser af hverdagen og installationer i byrummet. Der er kunstnere, der arbejder med lokalgrupper, kunstoplevelser i midlertidige mobile rum og opdagelsesrejser i udkanten af byen. Der er nye fortællinger om byens mangfoldighed, og alle formater og medier afprøves. Storbyen er subjekt, objekt og ramme på én og samme tid.

Københavns Internationale Teater samarbejder med en stribe udenlandske og danske institutioner og virksomheder, lige som en stribe både danske og udenlandske kunstnere, arkitekter og byplanlæggere er med til at præge udviklingen af Metropolis.

Metropolis Laboratory / Nordic Urban Lab
Metropolis indtager en aktiv rolle i forhold til at initiere og producere kunstneriske projekter. Dette arbejde sker gennem Metropolis Laboratory, hvor kunstnere, arkitekter og byudviklere får mulighed for at arbejde sammen i nye konstellationer.

Metropolis Laboratory afholdes cirka hvert andet år, i årene 2014-18 i samarbejde med nordiske partnere under navnet Nordic Urban Lab. Det er et forum til at udvikle projekter med danske og internationale kunstnere gennem residencies og samarbejdsprojekter i byen. Det er samtidig en mulighed for at dele viden samt samarbejde og udvikle projekter på tværs af faggrænser, vaner og fordomme, hvor også den brede offentlighed inviteres til at deltage.

Målet med Metropolis Laboratory er at udforske det urbane rum, at introducere kunstnere, der engageres i de kommende Metropolis-programmer og at skabe et netværk blandt kunstnere og arkitekter, der udforsker konkrete idéer, projekter og udviklingsmuligheder i storbyen. Temaer som det midlertidige rum, kreative urbane processer, genskabelse og nyskabelse af eksisterende byrum, m.m testes, afprøves og diskuteres.

Håbet er, at kunsten og kunstnerne kan berige os med nye visioner for fremtiden, og at deres arbejde på sigt kan blive en integreret del af den udvikling, der kommer til at præge fremtidens byrum og urbane identitet.

Læs mere om Metropolis’ aktiviteter som Storbylaboratorium her.


Københavns Internationale Teater
Metropolis organiseres af Københavns Internationale Teater, der siden 1978 har været drivkraften for den internationale scenekunst i Danmark med festivaler, seminarer, workshops, residencies og showcases. Københavns Internationale Teater har arrangeret de legendariske Fools festivaler, Japan on Stage, The British are Coming, Dancin’ City, Images of Africa, Sommerscene, Dancin’ World, m.m.

Læs mere om Københavns Internationale Teater her.


PUBLIKATIONER

Changing Metropolis
Kunstnere, arkitekter, akademikere, m.fl., der har deltaget i Festival og Laboratorium 2007-15, går i dybden med emner og tematikker fra Metropolis. Læs artikler af arkitekter og byplanlæggere, som arbejder med cultural planning og midlertidighed; af kunstnere, der konfronterer og udvider muligheder og begrænsninger i byen; af akademikere, der sætter den urbane kunstpraksis i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Og se fotos fra Metropolis’ kunstneriske nedslag i København.

Changing Metropolis I – download her
Changing Metropolis II (2008-2011) – læs her
Changing Metropolis III (2012-2015) – læs her

LysLyd – i krydsfeltet mellem kunst, byudvikling og innovation – læs her

Er du interesseret i at købe en trykt udgave af en af Metropolis’ publikationer? Send en mail til info@kit.dk med din forespørgsel.

Metropolis er støttet af Københavns Kommune og Statens Kunstfond