UNITOPIA – Steen & Hejlesen med Den Sorte Skole

Spektakulær billedkoncert med ny musik live-opført af Den Sorte Skole
DATO Forår 2018
STED Frue Plads, Kbh. K
GRATIS

 

I en spektakulær billedkoncert på Frue Plads illuminerer kunstnerduoen Steen & Hejlesen Københavns Universitets storslåede facade med 3D-arkitektoniske videotransformationer i storformat til nykomponeret musik opført live af Den Sorte Skole.

Unitopia er et stedspecifikt værk, der forholder sig til Københavns Universitet som monumental arkitektonisk højborg for uddannelse og forskning set i et fremtidsperspektiv. Universitetets klassicistiske facade vil danne ramme om en visuel og musikalsk fortolkning af nogle de teknologiske fremtidsvisioner, som præger vores nutid.

Værket tager udgangspunkt i begrebet singularitet som det punkt, hvor en civilisation ændrer sig så meget, at dens regler og teknologier er nærmest umulige at forudsige. Vi lever i en tid, hvor hastige forandringer er blevet en grundbetingelse, som vi må forholde os til. Men hvordan skal vi forholde os til de aktuelle forudsigelser om et nært forestående irreversibelt vendepunkt, hvor nye former for teknologier fuldstændigt vil ændre vores levevis og forståelse af os selv som mennesker?

Om Steen & Hejlesen
Kunstnerduoen Steen & Hejlesen arbejder med samfundsaktuelle temaer og forvandler bygninger og byrum til levende dynamiske konstruktioner ved hjælp af digital teknologi og videomapping. Duoen har siden 2011 arbejdet med stedspecifikke formater, hvor især historisk arkitektur danner grundlag for iscenesættelse og transformationer af de offentlige rum, vi færdes i.

Formatet er som I Demokratiets Navn, Steen & Hejlesens transformation af Københavns Domhus på Nytorv under Metropolis 2015.

 

I Demokratiets Navn på Nytorv, aug. 2015 – foto Maja Nydal Eriksen

www.steen-hejlesen.dk
www.densorteskole.net