Nordic Urban Lab 2018

22., 23., 24. marts 2018
Hanaholmen Cultural Centre, Helsinki

Nordic Urban Lab er et tredages forum med en dags introduktion til kulturel byudvikling og efterfølgende to dages erfaringsopsamling i form af seminar og workshops for nordiske aktører, som har erfaringer med kulturel byudvikling, stedspecifikke kunstprojekter og kreative byforløb.

Hver af de tre seminardage omfatter plenary sessions og workshops, der kombineres med konkrete besøg og møder med forskellige aktører i Helsinki.

Der bliver i alt input fra ca. 36 inviterede nordiske kunstnere, aktionsgrupper, arkitekter/byplanlæggere, kommunale embedsmænd samt forskere og teoretikere. Hertil kommer 12 europæiske eksperter.

Der tages afsæt i både offentlig praksis og i selvstændige aktioner og initiativer, som kunstnere foretager i bysamfund, såvel som i borgerinitiativer, hvor man agerer i forhold til egne arenaer og dagsordener (f.eks. kunstaktioner, occupy-bevægelses-initiativer, urban aktivisme, urban gardening og andre urbane aktioner, midlertidige installationer i tomme områder eller i udkanten af bysamfund, osv.).

Hovedvægten er på at drøfte de strategiske sammenhænge og at se på best practice ud fra forskellige perspektiver; de kommunale/byudviklingsmæssige, de kunstneriske/kulturelle og de borgerinddragende. Samtidigt udarbejdes anbefalinger af fremtidige modeller.

Temaer er bl.a.:

  • Designing for/with/by people
  • Midlertidighed som den nye permanente løsning
  • Kulturel akupunktur som strategi
  • Forandringsprocesser i storbyens lokalområder
  • Forandringsprocesser i landsbyer og isolerede samfund
  • Forandring i byens/bydelens samlede identitet og det regionale perspektiv
  • Fra begivenheder til komplekse kulturelle processer
  • Kunstneriske gør-det-selv og kunstpolitiske aktioner som metode
  • Cultural mapping

Baggrund

Byen har fået en central plads i borgernes opmærksomhed, for hvordan sikrer vi, at vores byer og samfund bliver inspirerende steder at leve i? Sideløbende er der vokset frem en accept af, at udviklingsprocesserne skal have en væsentlig kulturel dimension.

Denne øgede interesse for at anvende kunst og kultur for at udvikle vores bysamfund har bidraget til en tydelig tendens hen imod at lade kunst og kultur indtage det offentlige rum og lade det ”genfinde” sin plads i byrummet – og dermed berige det offentlige rum som et demokratisk, socialt og kommunikationsrum med nye, men også udfordrende grænser. Kunstinstitutioner flytter ud i byrummet for at finde en ny betydning og et bredere publikum. Borgerne tager ofte selv initiativer frem for at vente på offentlige løsninger.

Der er et stigende antal professionelle, der søger nye veje for at forene et humanistisk og et kunstnerisk perspektiv på samfundsudviklingen. Metoder som kulturel planlægning, kulturel stedsudvikling og lignende processer gør mennesker medskabende i processen med at skabe miljøer at bo og leve i. I denne sammenhæng er der et stigende behov for at eksperimentere og et nyt behov for idé- og erfaringsudveksling.

Kreativt Toolkit

Nordic Urban Lab er sidste del af en trilogi, der begyndte med Metropolis Lab i København i 2014 og Nordic Urban Lab i Gøtebrog i 2016 med fokus på kreativ urbanisme og kulturel stedsudvikling i Norden. Der udvikles på baggrund af alle tre seminarer et toolkit, der vil være til rådighed for alle, der ønsker at engagere sig i innovative byudviklings-/stedsudviklingsprojekter. Mange kommuner og borgergrupper ønsker en vigtigere rolle for kunstnerisk/kulturelt input i disse processer, hvor der bl.a. indgår kreative forløb, kulturelle kortlægninger og kreative deltagelsesprocesser med borgere.

 

Nordic Urban Lab arrangeres af Metropolis i samarbejde med xxx og med støtte fra Nordisk Kulturfond