100% FREMMED?

100 portrætter i ord og billede af 100 tidligere flygtninge
DATO & STED:
18.-29. april – Københavns Rådhushal / 21., 22., 23. april – Levende samtaler
28. juni-28. juli – Københavns Rådhushal
29. juli-3. sept. – Islands Brygge / udendørs
4. sept.-21. sept. – Amager Kulturpunkt / udendørs – med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg
23. sept.-19. okt. – Køge Torv / udendørs
21. okt.-13. nov.: Nørrebro Hallen & Den Røde Plads, Kbh. N / inden- & udendørs
HVAD: Udstilling
GRATIS

Se alle portrætter på www.100pctfremmed.dk

100% FREMMED? er 100 personlige fortællinger af 100 borgere, der er kommet til Danmark som flygtninge siden 1956. Deltagerne er udvalgt statistisk til at repræsentere de i alt 161.000 mennesker fra 29 forskellige lande, som har fået asyl i Danmark de seneste 60 år.

100% FREMMED? giver ordet til 100 vidt forskellige mennesker med det til fælles, at de har forladt deres hjem og deres liv og er startet forfra i Danmark i jagten på frihed. Resultatet er 100 vidt forskellige, men på hver sin måde gribende og universelle fortællinger.

Fotoportrætter er skabt af Maja Nydal Eriksen i nationalsymbolet Tivoli, der siden 1843 har hyldet det danske og det fremmede på lige fod.


”Jeg er ikke fremmed. Jeg føler mig hjemme, fordi jeg har skabt mig et liv her. Og så har jeg sat mig ind i den danske kultur. Jeg har læst Biblen, jeg ved, at Fyn er fin, og jeg siger mojn, når jeg er i Sønderjylland.”

”Jeg har ikke søgt statsborgerskab i Danmark, for jeg betragter mig selv som verdensborger. Nationalitet er en kategori, der har til formål at dele mennesker op i forskellige grupper.”

”Jeg har et godt job og en god uddannelse her i Danmark, men alligevel føler jeg mig ikke hjemme. Mine børn er danske. Jeg ved ikke, hvad jeg er.”


CREDITS
Produceret af Metropolis / Københavns Internationale Teater
Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen
Interviews, tekster, research: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George
Grafisk tilrettelæggelse: Elisavet Papageorgiou
Landeprofiler: Arian Odabaei
Kalligrafi: Salim Assi
Tryk: Damgaard-Jensen

Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommune, Sportgoodsfonden, Interkulturelt Center og Knud Højgaards Fond

Tak til Københavns Rådhus, Tivoli, Dansk Flygtningehjælp, De Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet og VerdensKulturCentret.

FOR SKOLER & GRUPPER

Download undervisningsmateriale her.