100% FREMMED?

100 portrætter i ord og billede af 100 tidligere flygtninge
DATO: 30. juni-28. juli kl. 9-16
STED: Københavns Rådhushal
HVAD: Udstilling
GRATIS

 

Efter succesen i april vender 100% FREMMED? tilbage til Københavns Rådhus i hele juli måned.

100% FREMMED? er 100 personlige fortællinger af 100 borgere, der er kommet til Danmark som flygtninge siden 1956. Deltagerne er udvalgt statistisk til at repræsentere de i alt 161.000 mennesker fra 29 forskellige lande, som har fået asyl i Danmark de seneste 60 år.

”Jeg er ikke fremmed. Jeg føler mig hjemme, fordi jeg har skabt mig et liv her. Og så har jeg sat mig ind i den danske kultur. Jeg har læst Biblen, jeg ved, at Fyn er fin, og jeg siger mojn, når jeg er i Sønderjylland.”

”Jeg har ikke søgt statsborgerskab i Danmark, for jeg betragter mig selv som verdensborger. Nationalitet er en kategori, der har til formål at dele mennesker op i forskellige grupper.”

”Jeg har et godt job og en god uddannelse her i Danmark, men alligevel føler jeg mig ikke hjemme. Mine børn er danske. Jeg ved ikke, hvad jeg er.”

100% FREMMED? sætter i tekst og billede fokus på den mangfoldighed af personligheder, historier og holdninger, der gemmer sig bag ordet ‘flygtning’. De 100 deltagere er fundet ved hjælp af statistik, men summen af deres erfaringer og individuelle fortællinger kan ikke samles i gennemsnitsberegninger og generaliseringer.

100% FREMMED? giver ordet til 100 vidt forskellige mennesker med det til fælles, at de har forladt deres hjem og deres liv og er startet forfra i Danmark i jagten på sikkerhed. Resultatet er 100 vidt forskellige, men på hver sin måde både gribende og genkendelige fortællinger om fællesmenneskelige tematikker.

Udstillingen fylder hele Københavns Rådhushal med interviews og fotoportrætter skabt med Tivoli som farverig, symbolsk og humoristisk kulisse, der blander danske og etniske symboler.

 

CREDITS
Produceret af Københavns Internationale Teater v. Trevor Davies og Katrien Verwilt
Udstillingskoncept og fotos: Maja Nydal Eriksen
Interviews, tekster, research, lyd: Mette Katrine Balle Jensen og Sisse Nat-George
Grafisk tilrettelæggelse: Elisavet Papageorgiou
Landeprofiler: Arian Odabaei
Kalligrafi: Salim Assi
Tryk: Damgaard-Jensen
Lydcollage: Turkman Souljah

Støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommune, Sportgoodsfonden, Interkulturelt Center og Knud Højgaards Fond

Tak til Københavns Rådhus, Tivoli, Dansk Flygtningehjælp, De Danske Sprogcentre, Rådet for Etniske Minoriteter, Københavns Universitet og VerdensKulturCentret.

FOR SKOLER & GRUPPER

Download undervisningsmateriale her.

Rundvisninger kan bookes gratis for skoler og større grupper ved at skrive til lkj@kit.dk